VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ OPOZIČNÍCH ZASTUPITELŮ MĚSTA LIŠOV

S ohledem na průběh a vedení 10. schůze Zastupitelstva města Lišov, konané v úterý 29. září 2020, jsme v souvislosti s dalšími naprosto nepřijatelnými útoky a nepřípustnými proklamacemi ze strany starosty města Lišov, Bc. Jiřího Švece, nuceni učinit veřejné prohlášení, jímž se zcela distancujeme od lživých nařčení s cílem poškodit naše jména a naší práci v územně-samosprávném celku.

  • Zásadně odmítáme, aby starosta města opakovaně šířil lži a pomluvy o opozičních zastupitelích, prohlašoval je za pravdivé, bez jakéhokoliv doložení zdrojů, a veškeré protiargumenty paradoxně obracel proti těmto zastupitelům!
  • Zásadně odmítáme jakákoliv nařčení starosty města, že opoziční zastupitelé poškozují město Lišov navenek. Svědomitě prohlašujeme, že k tomu nikdy nedošlo, a věříme, že ani nedojde!
  • Zásadně odmítáme, aby starosta města nepodloženými fakty komentoval činnost jiných politických subjektů jako negativní, obviňoval vedení místních organizací těchto stran z jemu nepohodlných kroků, jež učinila, a zasahoval do jejich chodu!
  • Zásadně odmítáme, aby starosta města vulgárně napadal opoziční zastupitele a občany, kteří se dotazují na diskutovaná témata, a veřejně je označoval nevybíravými výrazy s tím, že s nimi nadobro skoncoval!
  • Zásadně odmítáme, aby starosta města vytvářel atmosféru strachu ze svobodného projevu na schůzích zastupitelstva neustálým upozorňováním na to, že vše kýmkoliv vyřčené zveřejní opoziční zastupitelé dálkovým způsobem, především pak na sociálních sítích!
  • Zásadně odmítáme neustálé opakování výroků starosty města, mířených na adresu opozičních zastupitelů, o jejich nulovém přínosu pro město, nicnedělání, ideové prázdnotě a neschopnosti vlastní názorové obhajoby a vytvářel tak obraz škůdců komunální politiky!
  • Zásadně odmítáme nařčení starosty města, že opoziční zastupitelé dlouhodobě negují všechny návrhy a usnesení jen z principu, aby městu neumožnili jeho rozvoj. Naprostou většinu kvalitně zpracovaných návrhů a usnesení totiž tito zastupitelé vždy podporovali!
  • Zásadně odmítáme jakoukoliv podsouvanou spojitost s výkonem svých zastupitelských mandátů a děním okolo bývalé fary v Dolních Slověnicích po datu 3. února 2020. Před tímto datem jsme podpořili svolání mimořádné schůze zastupitelstva a návrh, který ovšem tato schůze nakonec většinově zamítla!
  • Zásadně odmítáme narážky na vyhranění se proti gamblerství a následná svalování zodpovědnosti na opoziční zastupitele s veřejným apelem na to, že by měli uhradit výpadek příjmů města, spojený s případným vymýcením tohoto sociopatogenního jevu v Lišově!
  • Trváme na tom, aby starosta města, Bc. Jiří Švec, přestal se svou lživou a pomlouvačnou kampaní, jíž dlouhodobě a záměrně poškozuje opoziční zastupitele, a tím i obecné demokratické hodnoty, a seznámil veřejnost s informačními zdroji, k jejichž doložení byl vyzván již v květnu 2020, následně pak v otevřeném dopisu v září 2020. V opačném případě jsme přesvědčeni, že chování založené na těchto přístupech je postaveno pouze na vlastních antipatiích a emočních disproporcích a nelze ho dále tolerovat. Je totiž neslučitelné s výkonem veřejné funkce na jakémkoliv postu veřejné správy a samosprávy v České republice!

 

Ing. Ondřej Kubala, zastupitel města Lišov

PhDr. Aleš František Plávek, zastupitel města Lišov

Ing. Jan Kresan, zastupitel města Lišov

 

V Lišově dne 2. října 2020