VENKOV. NAŠE VĚC

„Zase to bude stejný! Zase to udělali tak, aby se to moc nezměnilo!“ volal na mne tuhle soused přes náves. Na mysli měl kandidátky do letošních komunálních voleb, které jsme nedávno dostali do schránek a jejichž obsah ho očividně nepotěšil. Škoda. Na první dojem fádní složení jako pokaždé, řekl si zřejmě. Pohled na volby, který nikterak nevybočuje z trendu přístupu občanů k tomuto výdobytku demokracie i z mnohem větších míst než jsou naše vesnice v čele s Lišovem. Jenže ono je to leckdy těžké, sestavovat kandidátky z lidí, kteří o to vlastně nemají zájem anebo se do voleb nechají zapsat jen ze setrvačnosti. A když, tak raději na ta poslední místa. Co kdyby to náhodou vyšlo …

Za venkovský obvod na Lišovsku mohu říci, že k nadcházejícím volbám přistupujeme pragmaticky a zodpovědně. Vycházíme ze společného programu pro město i místní části, v němž chceme zohlednit především potřeby nás, sousedů, kteří na venkově žijeme. Naším zájmem je zachování venkovského prostoru s mnohými specifiky, což možná vypadá na první pohled jako fráze. My ji ale myslíme upřímně a vážně.

Svou politiku odvíjíme od obecně přijatelné úrovně křesťanské demokracie. Nevyznáváme principy politického marketingu, o němž se v současnosti hovoří jako o převládajícím způsobu vedení předvolebních kampaní. Nemáme číslo na Andreje, ale ani na Pavla (myslím tím Bělobrádka). Spoléháme především na sebe, na Vás a na společnou lepší budoucnost. Snažíme se i nadále být jedním z pilířů politické scény, v níž podle komentátorů a politologů upadají role tradičních stran a naopak posilují nezávislá uskupení. Jsme pro upřímné, rovné a slušné chování. Nesouhlas, odmítnutí i kritiku je přece možné sdělit slušně, byť se nejedná o příjemné věci, a chápat je jako podnět pro žádoucí rozvoj. Na místo slibů jsme Vám v programu představili priority, o jejichž prosazení stojíme. Nemáme zájem o megalomanské cíle, ale o rozumnou cestu bez pozadí vlastního profitu.

Pokud tento přístup uplatníme ve své politice vůči venkovu, budeme podporovat především komunikaci vesnic s městem. Jsme pro pokračování toho, co se v uplynulých letech na venkově podařilo udělat ve prospěch všech jeho občanů a pro další zlepšování veřejného života. Doprava, životní prostředí, podpora neziskových projektů na spolkové úrovni, ale třeba i spadlá taška ze střechy návesní kapličky. Zajímají nás i zdánlivé drobnosti, které Vám vadí. Budeme respektovat výsledky voleb a věříme, že na dobrých věcech se s dobrými lidmi nakonec dohodneme. Nechceme se svazovat nesplnitelnými sliby, nýbrž zavázat se odhodláním pracovat pro nás pro všechny. Zkusme to, abychom nemuseli říkat, že „to bude zase stejný“. Podáváme Vám přátelskou ruku a je jen na Vás, zda ji přijmete. My volíme vstřícnost. Vy volte KDU-ČSL.

Aleš František Plávek
kandidát KDU-ČSL za venkovský volební obvod