Jak volit

Základní informace pro voliče

První den voleb – v pátek 23. 09. 2022 se bude hlasovat od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Druhý den voleb – v sobotu 24. 09. 2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 09. 2022 ihned po uzavření volebních místností.

Zapomeňte na kroužky – křížkujte

Komunální volby mají tu zvláštnost, že se nepoužívají kroužky ale křížky. Pozor tedy na to, abyste u stran či jmen nedělali kroužky. Pak by se stal Váš hlasovací lístek neplatný.

Tedy nezapomeňte, vždy křížek !

Dva volební obvody

Lišov je jednou ze dvou obcí v České republice, které má více než jeden volební obvod. Tedy v našem případě dva.

  • Volební obvod č.1 Lišov – město – zde se volí 15 zastupitelů
  • Volební obvod č.2 Lišov – venkov – zde se volí 6 zastupitelů

Každá ze stran má dvě kandidátky, jednu pro město a druhou pro venkov. Voliči vybírají z té, která je platná pro jejich volební obvod. Hlasovací lístky dostanou do svých poštovních schránek anebo je budou mít k dispozici ve volební místnosti.

V Lišově se volí celkem 21 zastupitelů (15 za město a 6 za venkov)!

Jak volit

Každý volič disponuje počtem hlasů podle počtu volených zastupitelů za volební obvod, v němž volí. Maximální počet křížků může ve městě je patnáct, na venkově šest. Existuje přitom několik možných způsobů, jak hlasovací lístek správně vyplnit.

a) Volím stranu

Budeme rádi, když vyberete naší kandidátku a budete volit právě tímto způsobem . Získáme tím nejvíce hlasů a zároveň reálnou možnost prosadit svůj volební program a vize o fungování našeho města a místních částí.

Křížek udělejte přímo u názvu strany tzn. Sdružení KDU-ČSL, NK.

Volte Sdružení KDU-ČSL, NK. Děkujeme!

b) Volím stranu a jednotlivé kandidáty

Pokud budete chtít vedle naší kandidátky podpořit např. i Vašeho kamaráda, souseda na kandidátce jiné, tak můžete zvolit následující způsob. Udělejte křížek u názvu naší strany a zároveň u dalšího kandidáta z jiného politického subjektu.

c) Volím jednotlivé kandidáty

Jelikož jsme menší město s řadou vesnic, a všichni se většinou známe, tak je způsob této volby velice populární. Při volbě jednotlivců totiž můžete rozdat maximálně 15 křížků na městské kandidátce, resp. 6 křížků na kandidátce venkovské. Pokud zaškrtnete méně kandidátů, zbylé hlasy propadají. Pozor, v případě, že zašrtnete více kandidátů než patnáct, resp. šest, Váš hlasovací lísek se stane neplatný. Budeme rádi, když při této volbě dáte hlasy našim kandidátům. Berte přitom na zřetel, že volíte zastupitele, kteří budou po následující 4 roky směrovat naše  město.

Volte opravdu kandidáty, kteří mají jasné a srozumitelné názory, Vám blízké, a kteří opravdu práci zastupitele chtějí anebo mohou vykonávat!

Pozor na neplatný hlas

Váš hlas bude neplatný pokud

  • není označena žádná volební strana ani kandidát
  • je označena více než jedna volební strana
  • je zakřížkováno více kandidádů než 15 pro měst, resp. 6 pro venkov

Je dobré vědět …

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje ve volebním okrsku, v němž je zapsán do stálého seznamu voličů.

Při komunálních volbách volíme zastupitele města. Podle zákona je funkce člena zastupitelstva obce neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem obce. Pokud budeme křížkovat kandidáta který je např. zaměstnancem městského úřadu, hlas odevzdáváme straně, nikoliv zvolenému kandidátovi. Takový kandidát totiž nemůže dle zákona vykonávat funkci zastupitele, tudíž je bezpředmětné mu dávat preferenční hlasy (křížky).

Zastupitele volíme na 4 roky. Zastupitelé, které zvolíme, budou následně z řad svých členů volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní).

Nezapomeňte, zastupitelé každoročně rozhodují o cca 100 miliónech korun, proudících do obce!