Volební program

Vážení spoluobčané, milí voliči,
dovolte, abychom Vám představili svůj program, který se budeme snažit prosazovat ve volebním období 2022–2026. Nechceme Vám slibovat nic zbytečného. Jde nám o ucelenou vizi toho, jak by podle našeho názoru (a vlastně nejen našeho) měla fungovat zdravá a demokratická obec. Stačí nám na to šest témat. Vkaždém z nich Vám heslovitě představíme několik bodů, které považujeme za nejdůležitější.

Zůstáváme konzistentní, pracovali jsme tak v období právě končícím a není důvod, abychom ze započaté cesty scházeli. Svůj volební program nestavíme na líbivém a zavádějícím obsahu, protože Váš hlas nechceme získat za každou cenu. Věříme totiž, že stejně jako my, dokážete o věcech kolem sebe přemýšlet. Proto Vám nabízíme především to, co považujeme za normální. Slušnou komunální politiku.

Děkujeme za každý Váš hlas. Vážíme si ho a je pro nás zavazující.

Vaši kandidáti za KDU-ČSL a nezávislé


 • Zpřístupnění živého vysílání a archivu z jednání zastupitelstva
 • Participativní rozpočet – spolurozhodování občanů při tvorbě části rozpočtu obce
 • Revize územního plánu a územních studií
 • Změna fungování Lišovského zpravodaje
 • Rovná prezentace pro všechny politické subjekty ve volební kampani
 • Jediný volební obvod
 • Funkční systém třídění odpadu – frekvence svozu, dostupné sběrné nádoby přímo do domácnosti
 • Svoz směsného komunálního odpadu pro občany zdarma
 • Efektivní využití městské kompostárny pro všechny občany města a spádových vesnic
 • Dvě tělocvičny v Lišově k širokému využití pro školu i veřejnost
 • Cyklostezka z Lišova do Hůrek
 • Podpora spolků a společenského života ve městě i na vesnicích k efektivnímu vyplňování volného času
 • Multifunkční sportoviště v Lišově
 • Konec hazardu v Lišově
 • Skutečný dům pro naše seniory
 • Rozšíření zdravotní péče a podpora stávajících i budoucích lékařů v Lišově
 • Zlepšení dopravní obslužnosti spádových vesnic
 • Podpora školství pro naše učiliště, školu i školku
 • Revitalizace lišovského náměstí – ale teď už doopravdy
 • Energetická soběstačnost – podpora fotovoltaiky na obecních budovách
 • Hospodaření s vodou – zachytávání dešťové vody z obecních budov
 • Revize a úprava protipovodňových opatření
 • Podpora výsadby alejí a úvozových cest ve spolupráci s občany a místními spolky
 • Zapojení osadních výborů do procesu sestavování rozpočtu města
 • Efektivní dotační politika
 • Smysluplný a citlivý rozvoj města a vesnic
 • Budování dalších parkovacích ploch
 • Startovací byty