VĚTŠÍ OTEVŘENOST? VÍCE DEMOKRACIE!

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Lišov byly představeny a rovnou schváleny návrhy změn územního plánu, které umožní výstavbu hned tří velkých obchodů. Plno lidí si další obchod přeje, přesto mě osobně taková koncentrace obchodních domů zaskočila. Netrápí mě, zda obchody skutečně potřebujeme, ale forma, jakou tyto změny proběhly. Zásadní územní proměna byla zpřístupněná přesně deset dní před zasedáním zastupitelstva a veřejná diskuse proběhla jen chvilku před hlasováním. Skutečně, valná většina zastupitelů neměla a nemá představu o tom, jaká vize se bude ve městě v nejbližší době realizovat. To je přece nepřijatelné! Možná namítnete, že je to běžný postup a moje nesouhlasné stanovisko s takovým způsobem řízení je mylné. Stačí se však poohlédnout po jiných obcích, jak problematiku řeší právě u nich. Například město Dačice vytvořilo v roce 2017 širokou komunitu na sociálních sítích, kde prezentuje všechny investiční záměry, o kterých uvažuje, že by mohly být v budoucnosti realizovány. Tímto krokem naplňuje filozofii zdravého města, která je postavena na co nejširší spolupráci s lidmi. Názory občanů na konkrétní projekty ovlivní jejich podobu a přispějí k rozhodovacím procesům. Ztotožňuji se s názorem, že by zásadní projekty měly být veřejně diskutovány a občané by měli mít možnost se s dostatečnou časovou rezervou s návrhem seznámit a vyjádřit se k němu. Chápu, že tento způsob nemusí být tak efektivní při prosazování změn. Nicméně, opravdu chcete, abychom se právě o změnách dozvídali ve svém okolí až ve chvíli, kdy nám za domem začne pracovat těžká technika? Chcete být lépe informováni o záležitostech Lišova a jeho místních částí? Jednou z vizí, jíž bychom chtěli prosadit právě v Lišově, je větší informační otevřenost města. Občané by měli mít možnost spolurozhodovat o změnách ve svém okolí. Považuji to za demokratickou samozřejmost.

Ing.Martin Filip