K DOPRAVNÍMU SPOJENÍ V LIŠOVĚ

Jako vysokoškolský student dopravního oboru se zajímám především o železnici, na níž, vedle studia, také pracuji coby kvalifikovaný zaměstnanec. Nepřestávám litovat, že přes mé bydliště nebyla v minulosti dráha postavena. Třeba i proto, že také v budoucnu budu muset za prací dojíždět jinam anebo nebudu bydlet v Lišově vůbec. Ale zatím jsem tady. A chci něco
dobrého pro Lišovsko udělat. Jak lze ode mne očekávat, dopravní problémy mne nenechávají chladným. Uvedu příklad, který je v současnosti zatím dostačující, ale v brzké době by se mohl změnit. Lišov má nyní slušné autobusové spojení jak regionálního, tak i dálkového typu. Vzhledem k poměrně dlouho očekávanému zahájení výstavby obchvatu města se zamýšlím nad tím, jestli zůstane veřejná autobusová doprava zachována i po zprovoznění této liniové stavby v obdobném rozsahu. Věřím, že spoje v rámci dnešního integrovaného dopravního systému tuto změnu ustojí, je ale otázkou, zda provozovatelé dálkových linek budou ochotni zajíždět přímo do Lišova. Odkazuji na podobnou skutečnost z roku 2007, kdy po
zprovoznění obchvatu Stráže nad Nežárkou postupně s novými
jízdními řády nebylo u některých dopravců právě se zastávkou ve
Stráži nadále počítáno. Lišov při povaze tzv. průtahového města nemá
šanci mít malý dopravní terminál, který by byl v příznivé docházkové
vzdálenosti. Část autobusových zastávek tu má vlastní pruh –
u hřbitova a na Přívorce ve směru z Třeboně do krajského města
a v opačném pak na náměstí. Nesmíme přitom zapomenout na
lišovskou zastávku v Čechově ulici u mateřské školy. Naopak bez
vlastního pruhu jsou zastávky ve směru z Budějovic do Třeboně na
Přívorce, v opačném směru pak na rovněž náměstí. V dopravní špičce
při zastavení autobusu dochází k nežádoucímu městnání automobilů
a nebezpečnému předjíždění. Problematická zastávka v Čechově ulici
ve směru do ulice Hůrecké nemá vlastní označení zastávkového místa.
Zastávkový pruh byl sice zbudován, ovšem slouží k parkování
osobních automobilů a autobus tudíž při nastupování cestujících
blokuje ulici. Řádné dopravní označení této zastávky by přitom
zkvalitnilo bezpečnost dopravního provozu kolem školy. Maličkost?
Za mě určitě ne! Ale to není vše. S již avizovanou výstavbou Penny marketu
ve východní části města bude zapotřebí vyřešit i novou zastávku ve
směru České Budějovice – Třeboň, která by byla protějškem zastávky
u hřbitova. Takových problémů se najde určitě celá řada, však na ně
každý z nás naráží skoro denně. O dopravě se moc nemluví, ale sami
vidíme, že je to téma, které se dříve či později dotkne skoro všech.
I proto jej považuji za velmi důležité a je mi jasné, že musí mít své
místo i v komunální politice.

Jan Šafář