O DEŠTI, ROZPOČTU A PROVINČNÍM KONSTRUKTIVISMU

Zkuste si někdy svolat různé lidi na jedno místo a vykládat jim o jednom tématu ze svého úhlu pohledu tak, jako by to ani jinak nešlo. Řekněme, třeba o dešti. Jste přitom dlouhodobě úspěšní stavitelé, a tak se vám líbí, když skoro vůbec neprší. Suché a horké léto, teplý podzim a zima bez sněhu, to je zkrátka ono. Stavět se dá celoročně a všem vtlučete do hlavy, že to mají vnímat stejně. Jenomže mezi lidmi se nesešli jen stavitelé. Budou tam třeba zemědělci a těm se sucho a extrémní teplo moc nehodí, protože by je čekala neúroda. Ani rybáři nebudou jásat nad tím, že by se jim ryby vytratily z potoků a řek a dusily se v sinicemi zarostlých rybnících. Vedoucím letních táborů se dlouhodbý déšť sice moc nelíbí, nicméně, když občas zaprší, může to být pro děti vybočení ze stereotypu. A budou tam majitelé vodních elektráren, pro něž je velké množství vody nezbytným zdrojem příjmů. Vy jste se však dlouho setkávali jen se staviteli, kteří vám rozuměli, a tak vás ta náhlá různorodost přivádí k nepochopení. Ostatní vám nerozumí a vy nerozumíte ostatním. Budete-li dobrý manipulátor, rozeštvete v tomto neporozumění mezi sebou ještě všechny ty jednotlivé skupiny a na problém je zaděláno.

Na prosincové schůzi zastupitelstva města jsme byli již poněkolikáté nařčeni z toho, že nejsme konstruktivní, a to hlavně ve vztahu k projednávanému rozpočtu města. Při hlasování jsme se totiž zdrželi, což se asi nesmí. Vždyť jsme pokaždé proti všemu. To celé má ovšem pravdu jinde a vůbec hlubší význam. Z přibližně tří desítek projednávaných usnesení jsme se zdrželi pouze u tří, u navýšení vodného a stočného, u navýšení základního kapitálu městským službám a u rozpočtu. Rozpočet města totiž chápeme jinak, jako dokument, který lze bez příkras označit za politický. To přitom není myšleno nijak pejorativně. Sestavuje ho stávající koalice, ostatní zastupitelské kluby k jeho přípravě přizvané nejsou. Na tento dokument jsou navázané další politické kroky radnice, což je logické. Když prosazuje své projekty, potřebuje je provázat s financováním. Má na to nezpochybnitelné právo a my se po něm neptáme. Víme o něm. Stejně tak ovšem nelze zpochybňovat právo tomu, kdo má odlišnou představu jak o těch projektech, tak o jejich financování. Ctíme výsledky voleb i svůj volební program, v němž jsme se vyslovili pro nezvyšování vodného a stočného. V rozpočtu se však s takovým navýšením počítá. Zavázali jsme se nepodporovat hazard, rozpočet však s takovými příjmy počítá. Několikrát jsme se vyslovili pro nenavyšování základního kapitálu městským službám, v rozpočtu je však taková položka uvedená. Vše souvisí se vším a my jsme si toho vědomi. Jsme konstruktivní. V opačném případě bychom pro rozpočet hlasovali jen proto, aby byl klid. Rozpočet na rok 2022 má hned několik dobrých dílčích položek. Jako na celek však na něj existují různé pohledy. Vytrháváním z kontextu bychom se posunuli do roviny jakéhosi provinčního konstruktivismu, v němž se stavitel s nepochopením ptá shromážděných lidí, proč nechápou, že déšť uškodí všem. Přitom ale nepátrá po příčině, proč to nechápou, a na té příčině nestaví. Respektujeme, že jiní mohou vidět věci jinak, ale čekáme to i vůči sobě. To je pluralita názorů. Své názory veřejně prezentujeme a neměníme je. Nejsme hoši z jedné třídy, kteří se na opakované školácké dotazy přišli povinně zpovídat z důvodů svého hlasování. Nepřišli jsme na předlistopadové zasedání komunistické strany, na němž všichni hlasovali jako jeden muž. Ptát se a vystavovat vysvědčení nám mohou pouze někteří. Voliči.

Neustálým vtloukáním zažité pravdy o dešti si stavitel přivodí nepochopení, v horším případě rozvrat společnosti. Ani si tak nevšímá, že se zatahuje a schyluje k dešti. Paradoxem je, že na skutečnost, zda nakonec bude pršet či nikoliv, jeho zažitá pravda žádný vliv nemá. Jen majitelé vodních elektráren si počkají a budou si opakovat, že pršet vlastně nemusí, ono postačí, když bude kapat.

PhDr. Aleš František Plávek
zastupitel města Lišov za KDU-ČSL