CYKLOSTEZKA DO HŮREK?

V jednom ze svých starších článků Hlasu Lišovska jsem zmiňoval, že hodně
jezdím na kole a chodím pěšky po Lišově a jeho okolí. Nyní před volbami jsem toho samozřejmě využil a zeptal se vás, se kterými jsem se na svých cestách potkal, co vás nejvíc trápí, co byste chtěli vy sami zlepšit nebo změnit. Nejčastějším tématem byly cyklostezky. Lišov má docela velký katastr s mnoha místními částmi a spojení mezi nimi a městem často není ideální. Už s ohledem na to, že většina dětí musí navštěvovat lišovskou základní školu, a co si budeme povídat, autobusové spojení zrovna opravdovým potřebám občanů neodpovídá. Myslím si, že v dnešní době, kdy se hodně rozmáhá „elektro-jízda“, tj. elektrokola a elektrokoloběžky, je skoro nutné pro jejich provozování budovat i odpovídající infrastrukturu. A tou by mohly být právě funkční cyklostezky. Zdá se, že u nás v Lišově je jednou z nejpalčivějších tras cesta do Hůrek. Ze sledování situace vím, že Hůrečtí to mají se spojením do Lišova hodně komplikované. Ačkoli jde o „pouhé“ 3 km, jsou na nich jak chodci, tak cyklisté, ohrožováni velkým automobilovým provozem, daným charakterem silnice, jakožto spojnice Lišova a Lomnice nad Lužnicí. Na bezpečnosti nepřidá ani kamionová doprava, ať ta, která má sídlo ve Slověnicích nebo ta „cizí“, která si jen zkracuje cestu. Proto chci, aby po našem nástupu do vedení lišovské radnice, v případě, že získáme vaši důvěru ve volbách, začaly okamžitě přípravy na vybudování funkční cyklostezky mezi Lišovem a Hůrkami.
Je jasné, že tato nevznikne hned nebo do roka, že bude třeba vypracovat dopravní studii, získat mnoho stanovisek různých státních orgánů, pravděpodobně vykoupit pozemky, ale není to nemožné. Zvláště, když existuje plno dotačních titulů jak od státu, tak od Jihočeského kraje. Nakonec vznikne dílo, které bude sloužit samotným občanům a ne jako předražený pomník nějakému „vládci“, vyžadující zadlužení městské pokladny. Vím, existují plány na cyklotrasu okolo Vobrázků směrem k silnici mezi Hrutovem a Hůrkami, ale jak jsem se sám několikrát jízdou a chůzí po ní přesvědčil, tato hrbolatá polňačka se hodí více jako cesta pro výlet, než jako adekvátní denní spojení mezi Lišovem
a Hůrkami. Nebo byste po ní bez obav poslali své děti do školy, či denně po ní chtěli dojíždět?

Mag.Tomáš Kiml