TŘI SUPERMARKETY V LIŠOVĚ A NARUŠENÁ KLIDOVÁ ZÓNA

Na dubnové schůzi zastupitelstva města jsme řešili změny územního plánu. Jako nejdůležitější pro rozvoj a budoucnost obce byly představené dvě Obchodní zóny. Jedna je již delší dobu plánována u sportovního centra, druhá pak na opačné straně Lišova u benzinové čerpací stanice. Vůči obchodní zóně u sportovního centra nemám výraznější připomínky. Je napojena na hlavní silnici, přímo navazující na plánovaný sjezd z budoucího obchvatu města. Naproti tomu plán obchodní zóny nad benzinovou čerpací stanicí nám byl představen zcela poprvé a hned doporučen ke schválení. Nejedná se pouze o centrum, ale také o přímo navazující plánovanou rezidentní výstavbu. A co víc, plánovaná obchodní a rezidentní zóna zvýší dopravní zátěž i v klidové oblasti města v okolí rybníků Horní a Hliniště. Do míst, kde dvě auta vedle sebe neprojedou. Do míst, která slouží k relaxaci pro naše občany. Tento nápad mi přijde dost nešťastný.Jsou města, která při jednání s developery získávají výhodu pro své občany. Tu příspěvkem pro rozvoj školy či školky, tu vybudováním volnočasového areálu, dětského hřiště. U nás se žádný viditelný příspěvek městu nekonal. Naopak. Jedno z mála klidových území bude nyní značně narušeno. Zdá se, že se s tím musíme smířit. Ve vedení města jsou lidé, pro které není problém takový projekt doporučit ke schválení a následně pro něj hlasovat. Hájí vůbec zájmy občanů našeho města? Pokud je nutné mít ve městě tři velké obchody, pak se mělo právě v této lokalitě zůstat jen u takového projektu, který by počítal s přímým svedením dopravy pouze na páteřní hlavní komunikaci. Tedy na třídu 5. května. Přesně tak, jak je to naplánováno v případě obchodní zóny u sportovního centra. Letos na podzim jsou volby, tak to pojďme společně změnit!

Ing. Jan Kresan