BUDEME MÍT DVĚ TĚLOCVIČNY?

Takto se ptají mnozí občané Lišova, kteří si letmo přečetli informaci ve
starším vydání Hlasu Lišovska. A odpověď je opravdu jednoduchá.
Nebud e ! Tím bychom mohli skončit. Ti, co se o sport moc nezajímají, nebo
nemají děti na základní škole, a i když mají, ale nemus ej í č i nechtějí řešit
stísněné podmínky jejich výuk tělesné výchovy, kdy se v jedné tělocvičně mačkají kolikrát i dvě třídy, si zcela jistě pomyslí, nač ten luxus dvou tělocvičen . A víc se neptají. Ti ostatní se ovšem zřejmě podivují, jak je možné, že už dávno dvě tělocvičny nestojí. Bohužel, zastupitelstvo
města existenci dvou tělocvičen odmítlo a odsouhlasilo zbourání té staré (mimochodem nedávno zčásti rekonstruované) a na jejím místě postavení tělocvičny nové, která by sice měla být kapacitně o trochu větš í, ale ne o moc. Ovšem kdy k tomu dojde, je zatím i tak nejasné. My, zastupitelé za KDU
ČSL, naopak zastáváme názor, že dvě plnohodnotné tělocvičny by se v Lišově rozhodně uplatnily. A za pravdu nám dají nejen různé lišovské spolky, které stojí na použití té jedné jediné pořadník, a přetahují se o pár volných minut, které na ně v harmonogramu zbydou, ale zcela jistě i pedagogický sbor naší základní školy, který velmi dobře ví, jaký
diskomfort skýtá překřikování dvou tříd dětí při výuce, vymýšlení aktivit na hodiny tělocviku tak, aby se mohly vůbec ve stísněném prostředí uskutečnit atd. Mnozí si také ani neuvědomují, že až se začne stará tělocvična bourat a následně nová stavět, bude to nějakou dobu trvat,
možná několik měsíců, a po tuto dobu rozhodně žádná možnost k sálovému cvičení nebude. Proto i z tohoto pohledu by dávalo víc smysl postavit tělocvičnu novou (během stavby by se za současných podmínek dala používat alespoň ta stávající), a až následně tu původní přestavět podle požadavků na moderní halové s portoviště. Mezitím by bylo možné používat již tělocvičnu novou. Mnozí ovšem namítnou, že máme přece
k dispozici ještě tělocvičnu v sokolovně. Skutečně, pominu li její vzdálenost od základní školy, rozhodně nelze tvrdit, že jde o tělocvičnu plnohodnotnou, což potvrdí všichni, kdo ji znají. Navíc tento prostor potřebuje hodně
velkou rekonstrukci, aby bylo možné jej bezpečně používat, pokud je to ovšem vůbec technicky možné. A protože tuto vizi dvou tělocvičen máme, vedle dalších bodů, ve svém volebním programu pro letošní komunální volby , záleží jen na vás, voličích, zda i za půl roku zůstane odpověď na úvodní otázku stejná anebo se v našem městě začne plánovat stavba tělocvičny nové. Vedle té původní.

Mag. Tomáš Kiml