VÝZVA K OMLUVĚ A ZVEŘEJNĚNÍ VYJÁDŘENÍ KŘIVĚ NAŘČENÝCH ZASTUPITELŮ

Zastupitel města a předseda MO KDU-ČSL Lišov ing. Ondřej Kubala vyzval pana starostu a radní města k nápravě značných přešlapů v Lišovském zpravodaji. Zveřejňujeme jeho e-mail zastupitelům.

Vážený pane starosto, vážení radní, kolegyně a kolegové zastupitelé,
 
     doufám, že mi nebudete mít za zlé, že se na Vás opětovně obracím ve věci článku starosty města Jiřího Švece s názvem „Kulturní památka versus most, chodník a parkoviště pro hřbitov?“. Jsem nucen svým svědomím a svou ctí takto reagovat.


     Úvodem bych chtěl poděkovat panu starostovi, že se se mnou 27. května telefonicky spojil a třičtvrtěhodinový rozhovor s mojí maličkostí vedl v přátelském duchu. Oceňuji, že jako jediný reagoval na můj e-mail, ač jsem žádal o vyjádření i ostatní radní města. Je jen škoda, že se se mnou nespojil ještě před zveřejněním výše zmiňovaného článku, protože bych mu doporučil, aby takto článek nepublikoval, jelikož zmíněná tvrzení, týkající se kolegů zastupitelů Aleše Františka Plávka a Jana Kresana, jsou jen jeho fabulací a Lišovský zpravodaj tím ještě více utrpí na pověsti objektivního obecního periodika, která je již značně pošramocena jeho cenzurováním.


     Zpět k samotnému rozhovoru. Na začátku naší debaty mi bylo panem starostou sděleno, že písemnou formou žádná fakta neobdržím, což jsem věděl, neboť žádná fakta zmíněné skutky, z nichž byli Aleš František Plávek a Jan Kresan nařčeni, dosvědčovat nemohou, jelikož tyto skutky Aleš František Plávek ani Jan Kresan nekonali.


     Ústní vyjádření pana starosty, nepolemizuji o jeho pravdivosti, že Jan Kresan lobboval u zastupitelů za SNK Lišovsko za pozastavení demolice slověnické fary, taktéž vůbec nedosvědčuje uváděná tvrzení, obsažená v článku, ba co více, je v přímém rozporu s tvrzením, že Aleš František Plávek a Jan Kresan iniciovali všem za zády kroky, které mají městu zabránit v realizaci léta připravovaných investic. Mimochodem tento údajný lobbing byl tím jediným, co pan starosta proti Janu Kresanovi přednesl v kontextu podpory svých tvrzení. I ústní hodnocení podílu Aleše Františka Plávka na daných skutcích značně pokulhává a jak si lze ověřit, informace, které pan starosta dostal od svého kamaráda při posezení u pěnivého moku, neodpovídají skutečnosti.     Na základě shora uvedeného Vás žádám pane starosto Jiří Šveci, abyste v následujícím čísle Lišovského zpravodaje, tj. v čísle 3/2020, uveřejnil svou omluvu zastupitelům města Aleši Františku Plávkovi a Janu Kresanovi.


     Zároveň žádám radu města, aby svým rozhodnutím umožnila v čísle 3/2020 Lišovského zpravodaje uveřejnění vyjádření zastupitelů města Aleše Františka Plávka a Jana Kresana, zaslaná na městský úřad, kterými reagují na nařčení vůči své osobě obsaženými v článku pana starosty.


     Pevně věřím, že mým žádostem bude vyhověno a celou záležitost tím budu moci považovat za uzavřenou.


S pozdravem


Ondřej Kubala