PRAVDA ČI KŘIVÁ NAŘČENÍ …?

Zveřejňujeme zde e-mail předsedy naší organizace, Ing. Ondřeje Kubaly, který byl adresovaný všem zastupitelům města Lišova ohledně pravdivosti tvrzení, pocházejících z pera starosty Bc. Jiřího Švece, která byla otištěna v posledním čísle Lišovského zpravodaje (2/2020). Bylo periodikum našeho města použito pro klamavou kampaň, v níž byli nezávislí zastupitelé za KDU-ČSL křivě nařčeni? Je to radním a zastupitelům opravdu jedno?

E-mail zastupitelům z 25. 5. 2020:

Vážený pane starosto, vážení radní, kolegyně a kolegové zastupitelé,

     při čtení nového čísla Lišovského zpravodaje, čísla 2/2020, jsem se musel pozastavit nad článkem starosty města Jiřího Švece s názvem „Kulturní památka versus most, chodník a parkoviště pro hřbitov?“.

     Ve zmíněném článku pan starosta píše, že na základě něčího podnětu Ministerstvo kultury zahájilo „Řízení o prohlášení fary ve Slověnicích za kulturní památku“, že během pár dní vyšlo najevo, že páni zastupitelé Plávek a Kresan iniciovali všem za zády kroky, které mají městu zabránit v realizaci léta připravovaných investic. Dále pan starosta tvrdí, že i poté, co dosáhli svého, začali napadat i další části zmíněných investic.

     Není mi známý jediný fakt, jenž by prokazoval pravdivost panem starostou prezentovaných tvrzení, proto žádám pana starostu o zaslání faktů, z kterých v článku vycházel. Dále ho žádám o definování kroků iniciovaných uvedenými zastupiteli všem za zády a definování, jakým způsobem a které další části zmíněných investic začali napadat.

     Fakta, o něž obzvláště žádám:

-fakta, jež prokazují podíl zastupitelů Plávka a Kresana na podnětu, na jehož základě Ministerstvo kultury zahájilo „Řízení o prohlášení fary ve Slověnicích za kulturní památku“,

-fakta, jež dokazují, že zastupitelé Plávek a Kresan iniciovali všem za zády kroky, které mají městu zabránit v realizaci léta připravovaných investic,

-fakta, jež ozřejmí pravdivost tvrzení, že zastupitelé Plávek a Kresan poté, co dosáhli svého, tedy dočasného zastavení demolice objektu bývalé fary, začali napadat i další části zmíněných investic.

     Zatím jsem bez požadovaných faktů, o něž se článek pana starosty má opírat, nucen vnímat článek jako zcela tendenční, založený na fabulacích pana starosty, jako osobní útok pana starosty na zastupitele Plávka a Kresana, jako útok na zastupitele zvolené do zastupitelstva města za KDU-ČSL, umocněný zveřejněním v obecním periodiku. Věřím, že mi, pane starosto, požadovaná fakta a ujasňující definice v co nejkratší době zašlete, abych si své mínění mohl eventuelně opravit. V opačném případě se budu zasazovat vší silou o nápravu křivd způsobených prezentací Vašich fabulací v Lišovském zpravodaji.

     Dále žádám o vyjádření k tomuto článku i radní města, neboť, jak pan starosta v prvním odstavci svého článku uvádí, cituji: „zde uváděná fakta jsou však koncensem vedení města“.

     Předem Vám všem děkuji za odpovědi. Pevně věřím, že jsme se zde v Lišově nevrátili do padesátých let minulého století či do dob normalizace, kdy vládnoucí garnitura různými fabulacemi odstraňovala, zdiskreditovávala, umlčovala či zastrašovala jí nepohodlné občany.

S pozdravem

Ondřej Kubala

Dočká se předseda MO KDU-ČSL faktů a odpovědí, či jsou tvrzení pana starosty pouze fabulací?