CENZURA LIŠOVSKÉHO ZPRAVODAJE …?

Objektivita v Lišovském zpravodaji neexistuje, cenzura ano. Ale musíme uznat, že pro mnohé spoluobčany je to jako balzám na duši číst řádky zpravodaje, který vše vykresluje v tom nejpozitivnějším světle. Jenže vedení radnice dlouhodobě pošlapává ústavní práva svobody projevu, svobodné soutěže politických i účasti na správě věcí veřejných, a to vše za peníze občanů. Lišovský zpravodaj se tváří jako noviny, ale nesplňují základní principy média veřejné služby. Občan se především vůbec nedozví, jaké jsou návrhy a názory opozice, což je na celostátní úrovni u takového periodika nemyslitelné. Polemiku o připravovaných rozhodnutích nebo názorovou pluralitu také nenajdete. Typické jsou sebechvalné články oslavující „úspěchy“ starostů a radních. Více se např. o tématu cenzury v radničních listech zabývá občanské sdružení Oživení a i z jejich zkušeností i závěrech vycházíme.

Zdroj: www.oziveni.cz

V loňském roce zastupitel města Ondřej Kubala napsal do Lišovského zpravodaje článek. Článek prošel redakční radou zpravodaje, ale rada města jej do tisku nepustila.

Na obrázku může být: text

Článek Vám nyní předkládáme.

Práce v opozici si vážíme

Máme za sebou tři čtvrtě roku po posledních komunálních volbách. V tomto období se konala čtyři zasedání městského zastupitelstva, v němž jsme se my „opoziční“ zastupitelé snažili postupně prosazovat své návrhy jednajíc v souladu se slibem složeným v polovině loňského října. Tedy tak, abychom vykonávali svou funkci svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, jak zní část tohoto slibu. Třebaže to vypadá jako prázdná fráze, k takovému jednání jsme byli, stejně jako všichni ostatní zastupitelé, zavázáni volebním výsledkem, vzešlým z hlasů, které nám dali voliči a jichž si opravdu vážíme. Za nás pak mohu potvrdit, že hned od začátku svědomitě přistupujeme k jednotlivým hlasováním a důkladně studujeme všechny podklady zasílané před vlastním zasedáním. Považujeme to totiž za normální.

Vzhledem k tomu, že jsme před ani po volbách nenalezli společnou řeč s neformálně ustavenou koalicí města, rozhodli jsme se pro setrvání v konstruktivní opozici. Tedy také neformálně. V Lišově se na politickou vládnoucí koalici a proti ní postavenou opozici dlouhá léta pohlíželo jako na existenci pozbývající alternativu, která v politice samosprávy nemá své místo. Možná to mělo své výhody v těch případech, když se něco nezdařilo. Kolektivní vina pak padla na všechny, kteří v zastupitelstvu měli své mandáty, a tak trochu všichni mohli za všechno a nikdo za nic. Pokud se však něco přece podařilo, zůstává otázkou, zda si takové úspěchy mohli připsat navenek také všichni zastupitelé jako v případě opačném. Možná nikoliv, pak se však určitě o výhodu nejednalo, alespoň ne u všech z této velké koalice.

Opoziční zastupitelé by se neměli obávat hlasovat proti většině a prosazovat zájmy svých voličů přesto, že to nebude zrovna příjemné, pro ně samotné, ale ani pro jejich politické protihráče. Budeme proto i nadále jednat i hlasovat svébytně, dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, předkládat své návrhy a snažit se pro ně získávat i jiné hlasy než jen ty z vlastních řad. Je nám jasné, že to bude po letitém existenčním stereotypu široké koalice bez sebemenší opoziční síly těžké. Přesto je naším cílem, aby se respektování názorů v zastupitelstvu stalo demokratickým standardem, na němž lze dále budovat a vést věcnou diskusi.

Za „opoziční“ zastupitele

Ing. Ondřej Kubala