OHLEDNUTÍ ZA LOŇSKÝMI VOLBAMI DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Již je to rok, co se konaly volby do zastupitelstev obcí. Stále se na nás lidé obracejí s dotazy, jak probíhalo povolební vyjednávání a jak se výsledky voleb projevily prakticky.

Nejprve objasníme samotný systém, který v Lišově máme. V našem městě je voleno celkem 21 zastupitelů. Zastupitele volí přímo občané Lišova a místních částí. Lišovský systém je tak trochu raritní: volí se ve dvou obvodech – město a venkov. Z městského obvodu se volí 15 zastupitelů a z venkovského obvodu zbylých šest zastupitelů. Zvolení zastupitelé pak ze svých řad zvolí starostu, místostarostu a členy rady obce. V Lišově máme sedmičlennou radu obce. Rada obce je výkonným orgánem obce a primárně realizuje úkoly jí svěřené zastupitelstvem. Rada obce se zastupitelstvu zodpovídá.

V Lišově byli ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 zvoleni tito zastupitelé.

Hned po volbách do zastupitelstva složili svůj mandát dva zvolení zastupitelé za SNK Faktor Daniel a Vaňková Pavla Mgr. Ing. Důvodem byla neslučitelnost výkonu mandátu se zaměstnáním na městském úřadě, jež je stanovena zákonem. Na problém s neslučitelností mandátu a zaměstnání jsme již upozorňovali voliče před volbami na našich webových stránkách http://www.kdulisov.cz/karla-gotta-jsme-nakonec-nenominovali/ a na facebooku.

Na místo těchto dvou zvolených zastupitelů za SNK Lišovsko, kteří dle zákona nemohou vykonávat funkci, na kterou i přes to kandidovali, nastoupili jejich náhradníci Čapková Milena Ing. s 464 hlasy a Hruška Ivan s 393 hlasy.

Zastupitelé, kteří složili slib zastupitele a opravdu plní funkci zastupitele obce jsou.

Již před volbami si SNK, KSČM a ČSSD neformálně domluvili koalici, kterou sestaví po volbách. Dle toho také vypadalo „vyjednávání“ po samotných volbách. SNK Lišovsko si vesměs nadiktovalo, kdo bude v Lišově „vládnout“, tzn. kdo bude starosta, místostarosta a radní. Jméno starosty bylo de fakto hned po volbách jasné – jejich lídr na kandidátce Bc. Jiří Švec. SNK potřebovalo pro svého kandidáta na starostu Jiřího Švece již pouze jeden hlas, což při již dohodnuté předvolební koalici SNK, KSČM, ČSSD nebyl žádný problém.

Dohoda mezi SNK a ČSSD znamenala i post místostarosty pro Ing. Otakara Chloubu zvoleného za ČSSD.

Následovalo tedy vyjednávání o dalších 5 členech rady města. V minulosti starosta města Jiří Švec rád tvrdil, že rada města je “barevná”, tedy taková, kde je, ke spokojenosti všech, zastoupeno všech pět volebních stran.

Letos ale praxe vypadala jinak. SNK Lišovsko zablokovalo svou silou kandidáta Občanských demokratů Ing. Drahoslava Návaru do rady města. Z barevné vlády tak zásluhou SNK Lišovsko odpadla nejprve modrá barva.

KDU-ČSL, jako druhá nejsilnější povolební strana, nominovala na radní dva své zastupitele: Kubalu Ondřeje Ing. a Plávka Aleše Františeka PhDr. Tito kandidáti měli mandát od výboru KDU-ČSL, aby se stali radními za KDU-ČSL. S navrženými kandidáty nesouhlasilo SNK Lišovsko, protože si již paralelně domluvilo podporu s členkou KDU-ČSL Hrbkovou Lidmilou Ing. Ta ovšem neměla od výboru strany mandát k volbě do rady města. Přesto na nabídku SNK Lišovsko přistoupila, čímž jednala v rozporu s usnesením výboru MO KDU-ČSL, za kterou byla zvolena.

Nominace jednotlivých stran na pozici radních byly tedy následující.

Je vidět, že své kandidáty na radní města nominovali KDU-ČSL, ODS i SNK Lišovsko. ČSSD oproti tomu atypicky nominovala členku KSČM a členku KDU-ČSL, které s kandidaturou souhlasily.

Vládní koalice SNK, ČSSD, KSČM si tedy prohlasovala do rady města následující členy

Pro členku KDU-ČSL Lidmilu Hrbkovou nehlasoval jediný zastupitel z řad zastupitelů zvolených za KDU-ČSL a distancovali se od její nominace za stranu ČSSD. Z barevné rady tak vypadla další barva a to žlutá. Jak je patrné, vládu v Lišově si rozdělilo SNK Lišovsko, ČSSD, KSČM s přispěním zastupitelky Lidmily Hrbkové.

Následně se volili členové do finančního a kontrolního výboru. Opětovně pod taktovkou SNK Lišovsko. Chtěli jsme jako strana, která zůstala v opozici, mít předsedu finančního či kontrolního výboru. Bohužel nám to bylo znemožněno s odůvodněním „za to, jak jsme se před volbami chovali“. Ano chovali jsme se, jak je před volbami běžné, vedli jsme věcnou předvolební kampaň pod značkou KDU-ČSL, na což v Lišově nejsou někteří zvyklí. Proto volba probíhala, jak se vládní koalice SNK Lišovsko, ČSSD a KSČM předem domluvila, s tím rozdílem, že Ing. Jan Kresan (zvolený za KDU-ČSL), kterého si původně koalice za člena finančního výboru vybrala, nominaci do finančního výboru odmítl. Místo něj vládní koalice akceptovala požadavek KDU-ČSL, aby se stal členem finančního výboru Martin Filip (KDU-ČSL). Zastupitelé za SNK Lišovsko tak na svých „tahácích“, s kterými přišli vyzbrojeni na ustavující zastupitelstvo, museli udělat jedinou změnu a jméno Kresan nahradili Filipem, jinak hlasování probíhalo přesně podle předem připraveného scénáře.

Až se zase někdy dočtete a nebo uslyšíte, jak tomu bylo hned po volbách, že Lišovští zůstali věrni tradici a složili pestrobarevnou radu, buďte obezřetní, není tomu tak.

Zvolená rada města ještě jednou, tentokrát včetně starosty a místostarosty