LIŠOV JE MÝM DOMOVEM


Ing. Martin Filip
– člen výboru KDU-ČSL
– člen finančního výboru

Ahoj Martine, jsi člen KDU-ČSL, byl jsi kandidátem do zastupitelstva obce v roce 2018, aktivně se zajímáš i o politický vývoj v našem městě a jsi členem jeho finančního výboru. Budeme rádi, když spoluobčanům přiblížíš svůj pohled na vývoj v Lišově.

Lišov je mým domovem celý můj život a jsem právem pyšný na místo, ze kterého pocházím. Vyučil jsem se v Lišově jako truhlář a v tomto oboru dlouhou dobu pracoval. Mimo jiné jsem vystudoval obory, jako jsou Technik dřevařské a nábytkářské výroby, Hospodářská a správní služba lesnická, Lesnictví a v současné době studuji doktorský studijní program Fytotechnika pod oborovou radou Obecná produkce rostlinná na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde také pracuji jako akademický pracovník. V Lišově bydlím v rodinném domku s manželkou a našimi třemi dětmi.

Popiš, co tě vedlo k tomu, že jsi vstoupil aktivně do lokální politiky a v roce 2018 jsi kandidoval do zastupitelstva města Lišova?

Impulsem pro vstup do komunální politiky nebyly moje neukojené ambice, jak jsem se dozvěděl ze sociálních sítí, ale byl to vděk lidem, kteří pracovali pro rozvoj Lišova a umožnili mně a mnohým jiným prožít bezstarostné dětství v nádherném a bezpečném prostředí. Důvodem, proč vstupuji do politiky, je touha pracovat pro naše město a velmi rád bych věnoval budoucím generacím část svého volného času. Nikdy jsem neměl a nemám v úmyslu se politikou živit.

Jak bys zhodnotil předvolební a povolební vývoj?

Předvolební čas byl plný zbytečných emocí a osočování. Někteří političtí konkurenti KDU-ČSL měli dokonce schizofrenní dojem, že celá naše kampaň je vedena proti jednomu člověku. Musím vás ujistit, že tomu tak není. I z řad našich členů se ozývaly hlasy, že kritizujeme jejich práci. Je důležité říci, že nikdy nebylo cílem kohokoliv kritizovat, ale poukázat na věci, které by se mohly zlepšit. Je to velice prosté, pokud máte jasně říci, kam chcete město směrovat, musíte definovat slabá místa a říci jak je změnit. Taková slabá místa jsou podle mě například dluhy města, které v loňském roce dosáhly téměř samotné hranice rozpočtové odpovědnosti, tedy 60 milionů Kč. Nikdo nekritizuje zastupitele, kteří zvedli ruku pro zadlužení, vždyť pro to hlasovali i naši členové. Jen jsme tím chtěli říci, že město Lišov má závazky a je nutné dluhy splatit. Nepřejeme si finanční zátěž budoucích generací.
Volby proběhly bez jakýchkoliv problémů a KDU-ČSL se se svými hlasy stala druhou nejsilnější stranou v Lišově. Já osobně jsem dostal 192 hlasů, za které všem moc děkuji a velmi si vážím důvěry, která mi byla svěřena, přesto mi ještě 51 hlasů chybělo, abych se stal zastupitelem města. Povolební vývoj byl v neprospěch KDU-ČSL a ta se spolu s ODS ocitla v opozici, přesto mi pomohly prosadit mne jako člena finančního výboru.

Můžeš přiblížit spoluobčanům funkci finančního výboru?

Finanční výbor povinně zřizuje každá obec, jejím úkolem je kontrolovat hospodaření s majetkem, finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Především tedy slouží jako podpůrný nástroj pro práci zastupitelů. Abych to více přiblížil, finanční výbor kontroluje téměř vše, co se týká nakládání s penězi města a jeho majetkem, jako například kontrola oblasti veřejné finanční podpory (zejména dotací), která se poskytuje z rozpočtu obce třetím osobám. Další oblastí působnosti finančního výboru je kontrola zřízených příspěvkových organizací (základní či mateřské školy), ale také účetnictví města.

Znáš důvod, proč nemá po volbách druhá nejsilnější strana v Lišově svého zástupce ve vedení některého z výborů?

Podle mého názoru je to forma odvety za naší předvolební kampaň, která se zdála být některým jedincům v určitých bodech příliš kritická. Nemyslím, že byla tvrdá ale věcná. Co jsme kritizovali, proto jsme měli důvod a jasně jsme věc okomentovali, ale některým lidem se to špatně vysvětluje.

Jsi spokojen s činností finančního výboru?

Nejsem a za stávající situace ani nemohu být spokojen. Finanční výbor je dle mého názoru doslova paralyzován. Kontrola rozpočtu města byla provedena členy výboru, ale řešila se pouze korespondenčně. Schůzi jsme měli pouze jednu. Na této schůzi předseda výboru, zastupitel za sdružení nezávislých kandidátů, navrhl, jaké kontroly budou provedeny, kdo je provede a současně chtěl, aby u prvních kontrol byl přítomen a členům finančního výboru s těmito kontrolami pomohl. Bohužel předseda finančního výboru od první schůze má zdravotní problémy a je časově velmi vytížený. Výsledkem je, že finanční výbor neplní svou funkci.

V jakých lhůtách by se měl výbor scházet?

Zákon porušován rozhodně není. Zákon nestanoví, jak často se má výbor scházet. Je však vhodné, aby se výbor scházel minimálně jednou mezi zasedáními zastupitelstva. Toto zákonné doporučení plněno není.

Co z tvého pohledu chybí nejvíce obci a místním částem, potažmo jejím spoluobčanům?

Podle mého názoru mají občané Lišova naprosto standardní servis a mají v dosahu téměř vše, nač si vzpomenou od pošty, obchodů, lékařů atd. Jediné co spoluobčanům může chybět, je klid a bezpečí. Lišovem prochází dopravní tepna z Českých Budějovic do Brna a v určitých okamžicích není ani na přechodu bezpečné přejít. Jsem velice vděčný všem, kteří posunuli stavbu obchvatu až do fáze výkupu pozemků. Už aby se po obchvatu jezdilo!

Co tě nejvíce za poslední dobu potěšilo?

Potěšilo mě otevření zrekonstruovaného sportovního areálu, který slouží nejen fotbalistům a hasičům, ale je tam vybudovaná i oválná běžecká dráha z tartanu. Moc se mi líbí, že město podporuje v takovém rozsahu spolky; i za mě je jejich podpora naprostou prioritou.

Jak hodnotíš práci svých kolegů v zastupitelstvu města?

Mezi kolegy z KDU-ČSL příliš nepočítám paní Lidmilu Hrbkovou. Přestože byla zvolena za naši stranu, nerespektovala rozhodnutí výboru místní organizace KDU-ČSL a vyjednala si pozici v radě města sama za sebe. Práce ostatních zastupitelů KDU-ČSL je podle mého názoru důsledná a zodpovědná. Objevily se názory některých zastupitelů, že vše negují. Nemyslím si to. Naopak se mi líbí, že u sporných témat se pokoušejí otevřít věcnou diskusi. Práce zastupitele by neměla být pouze o zvedání ruky.

Jakou máš svou představu o budoucnosti Lišova a co bys pro to rád udělal?

V zásadě jsem spokojený, jakým směrem se budování Lišova ubírá. Byl bych rád, aby byl Lišov bezpečnějším a hezčím místem pro život nás a našich dětí. Zvýšit bezpečnost spoluobčanů bych chtěl prosazením přechodů pro chodce se semafory a zrušením herny, která do svého okolí přitahuje pochybné existence a pravděpodobně zvyšuje i kriminalitu. Rozumím důvodům, proč ji zde rada města nechala vyrůst a nechci, aby to někdo vnímal jako kritiku, přesto se domnívám, že negativa, která herny přinášejí, převažují nad přínosy.
Další věc, kterou bych v budoucnu rád pomohl prosadit je změna systému ve svozu tříděného odpadu. Byl bych rád, aby každá domácnost v případě zájmu měla vlastní popelnici na tříděný odpad, především na plasty. Nápadů co v našem městě zlepšit je plno a rád se o ně podělím nejen se svými stranickými kolegy, ale i s představiteli ostatních politických uskupení.