OBCHVAT LIŠOVA V DOHLEDNU

S obrovskou dávkou nadšení prožíváme poslední vývoj, směřující k započetí velmi dlouho plánované a toužebně očekávané stavby s označením I/34 Lišov–Vranín. Mnozí z nás tento projekt známe spíše pod označením LIŠOVSKÝ OBCHVAT.

Stavba zmíněné komunikace je skloňována již více než čtyři desítky let a prošla sáhodlouhým vývojem. Zdá se, že občané města Lišov si konečně budou moci v dohledné době oddechnout od dopravní zátěže, která byla v posledních letech již neúnosná. Přeložka by měla zásadním způsobem zlepšit kvalitu života v našem městě, snížit zátěž hluku, prachu, ale především zvýšit bezpečnost pro nás všechny, včetně našich dětí.

Dne 23. ledna 2019 byl na oficiálních stránkách města zveřejněn dokument s názvem Rozhodnutí o umístění stavby I/34 Lišov–Vranín. Vzhledem k tomu, že tato vyhláška, umístěná na úřední desce, nebyla nikým rozporována, nebrání v započetí liniové, veřejně prospěšné stavby již žádný složitý administrativní úkon. Podle neoficiálního vyjádření proběhlo minulý týden jednání zástupců města Lišov a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Výsledkem této schůzky je rozhodnutí o zahájení výkupu pozemků, které by mělo začít v horizontu čtyř měsíců.

Chtěli bychom tuto příležitost využít a vyjádřit poděkování všem, kteří se na přípravě tohoto, pro nás zásadního projektu aktivně podíleli. Díky patří jak vedení města, tak i zaměstnancům a zastupitelům města.

Předem děkujeme občanům při součinnosti s výkupy pozemků.

Velké díky vám všem.