UČITELÉ NEVYSLYŠENI, ŘEDITEL RADOU MĚSTA ODVOLÁN

Učitelé a zaměstnanci lišovské základní a mateřské školy se v úterý 12. února 2019 obrátili na všechny zastupitele města Lišov s prosbou o zvážení situace v souvislosti se zamýšleným odvoláním ředitele Mgr. Petra Ročňáka ke dni 31. března 2019. Tuto prosbu podepsaly takřka čtyři desítky zaměstnanců školy na své lednové pracovní poradě. Všichni přítomní se tak jednoznačně postavili za svého ředitele a požadovali jeho logické setrvání ve funkci do konce školního roku.

Tato, z našeho pohledu samozřejmá prosba však nakonec nebyla radou města vyslyšena a její členové současného ředitele k poslednímu březnovému dni odvolali. Důvod tohoto odvolání nám není dosud znám. Přestože nás rozhodnutí rady po předchozích prohlášeních a zkušenostech nepřekvapilo, rozhodně s ním nesouhlasíme. Nezbývá nám však nic jiného než jej respektovat s vědomím, že zodpovědnost plynoucí z tohoto odvolání je plně v kompetenci rady města. Co nás naopak překvapilo, je fakt, že na učitelskou prosbu nereagoval, krom nás a jednoho kolegy z občanských demokratů, žádný z lišovských zastupitelů. A že je nás jedenadvacet!

V souvislosti s touto situací se nabízí několik otázek. Nejprve, zda je opravdu správné a v zájmu veřejnosti to, že se město jednoznačně vyhranilo vůči své škole a jejímu řediteli a jakkoliv nereflektovalo sílu jednotného přístupu jejích zaměstnanců. Zachází se tedy s hlasem lidu jako s něčím nadbytečným, nepotřebným a obtěžujícím? S tím se nabízí i otázka druhá, zda tatáž veřejnost, a potažmo i zaměstnanci školy, nebudou v příštích letech vnímat pozici ředitele školy stále více jako politickou, což se se svobodným a objektivním přístupem ke vzdělání příliš neslučuje. Natož pak s demokracií, vždyť to už jsme tu historicky měli. A konečně na závěr otázka poslední, byť opět jen rétorická, s malou dávkou ironie. Naplní představy vedení města i ředitel nový, který nastoupí do funkce třeba v první aprílový den? V zájmu nás všech doufejme, že ano. Snad konečně naplní představy našich radních a nebude muset být opět odvolán anebo nucen k rezignaci jen proto, že se to možná stává místním zvykem.

Zastupitelé zvolení za KDU-ČSL:
Ing. Ondřej Kubala
Ing. Jan Kresan
PhDr. Aleš František Plávek

MO KDU-ČSL Lišov