STANOVISKO K UKONČENÍ FUNKČNÍHO OBDOBÍ ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zvážili jsme obsah otevřeného dopisu pedagogického sboru Základní školy a Mateřské školy Lišov, adresovaného všem zastupitelům města, a projednali okolnosti ukončení funkčního období ředitele Mgr. Petra Ročňáka ke dni 31. března 2019. Po zvážení všech skutečností, které by pouhé tři měsíce před dovršením školního roku mohly nastat v chodu školy, se jednoznačně přikláníme k názoru lišovských pedagogů a podporujeme jejich návrh na prodloužení dohody mgr. Ročňáka do konce školního roku 2018/2019. Domníváme se, že prodleva, která by nastala v průběhu, ale i po výběrovém řízení, a následně s nástupem nového ředitele i jeho zapracováním do vedoucí funkce, by ohrozila chod školy jak v klíčovém období před uzavíráním klasifikací, tak v záležitostech průběžného řešení školních projektů. S přihlédnutím k podpisovému archu zaměstnanců školy nemůžeme zpochybňovat stanovisko těchto zaměstnanců, kteří vyjádřili svou svobodnou vůlí loajalitu svému řediteli. Věříme, že v opačném případě by svůj podpis k požadavku obsaženému v otevřeném dopise nepřipojili. Vox populi, vox Dei. Zdravý rozum by měl přece zvítězit nad zájmy, které jsou v rozporu s věcným pochopením problému!

Zastupitelé zvolení za KDU-ČSL:
Ing. Ondřej Kubala
Ing. Jan Kresan
PhDr. Aleš František Plávek


MO KDU-ČSL Lišov