NOVĚ ZVOLENÉ VEDENÍ MO KDU-ČSL LIŠOV DOSTALO OD SVÝCH ČLENŮ SILNÝ MANDÁT

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 proběhla výroční členská schůze MO KDU-ČSL Lišov, jež byla zároveň schůzí volební. Zúčastnili se jí jako hosté i krajský předseda KDU-ČSL a poslanec Parlamentu České republiky Ing. Jan Bartošek, krajský tajemník KDU-ČSL Mgr. Šimon Heller a místopředseda okresního výboru KDU-ČSL Ing. Milan Třebín. Místní organizace si volila ze svého středu nové vedení.

Ještě před vlastní volbou proběhlo zhodnocení kampaně i výsledků voleb do Zastupitelstva města Lišov. K tomuto bodu proběhla rozsáhlejší diskuze, do níž se zapojili i všichni tři hosté. Jan Bartošek pochválil diskutující, že i přes různé pohledy na volební kampaň jsou schopni své pohledy v klidu prezentovat a prodiskutovat. Dostalo se i na téma Rady města Lišov, do níž při ustavujícím zastupitelstvu místní organizace KDU-ČSL navrhla své zástupce Ing. Ondřeje Kubalu a PhDr. Aleše Františka Plávka. Tento návrh však nebyl akceptován, ba co více, byl obejit, s čímž se MO KDU-ČSL Lišov neztotožnila.

Po diskuzi následovala volba nového vedení MO KDU-ČSL Lišov, staronovým předsedou byl jednohlasně zvolen Ing. Ondřej Kubala a místopředsedou Ing. Jan Kovařík. Dalšími členy sedmičlenného výboru se stali Jaroslava Pouzarová, Ing. Martin Filip, Roman Havel, DiS, Mag. Theol. Tomáš Kiml, a Václav Novotný mladší. Nově zvolený výbor tak může pokračovat v započaté práci.

Ing. Ondřej Kubala
Předseda MO
Email
Ing. Martin Filip
1. místopředseda MO
Mag.Theol. Tomáš Kiml
2. místopředseda MO
Email
Jaroslava Pouzarová
Člen výboru
Ing. Jan Kovařík
Člen výboru
Václav Novotný ml.
Člen výboru
Roman Havel, DiS
Člen výboru