DEMOKRACIE V LIŠOVĚ PLÁČE …?

Na naší žádost adresovanou starostovi města, který má dle zákona možnost vyčlenit plochy pro volební kampaň, nám odpověděl tajemník městského úřadu.

Vážený pane Kubalo,

na MěÚ Lišov byla doručena Vaším jménem, žádost MO KDU – ČSL Lišov, ohledně vyhrazení ploch pro volební kampaň pro volby do zastupitelstva obcí. Bohužel Vaší žádosti nemůžeme vyhovět, protože město Lišov nemá vývěsné plochy pro vylepení volebních plakátů. Všechny plakátovací plochy jsou pronajaty soukromé firmě.

Bohužel na webových stránkách města Lišov, nezveřejňujeme kandidátní listiny ani volební programy.

S pozdravem, Jan Kudlata tajemník MěÚ

Originál dopisu s odpovědí ke stažení.

Stejně jako pan tajemník ve své odpovědi, litujeme i my:  „Bohužel na webových stránkách města Lišov, nezveřejňujeme kandidátní listiny ani volební programy.“ A dodáváme: Opravdu bohužel.

Příklad sympatického projevu demokracie je například na webu města Příbor https://www.pribor.eu/obcan/komunalni-volby-2018, ale i jinde.

Nechápeme co brání demokratické prezentaci politických stran na webu města a na městských nástěnkách, poutačích či jiných městských plochách sloužících k propagaci města či městských akcí.

Starostu města Lišova považujeme za politika, který ctí demokratické hodnoty a principy a není pro něj slovo demokracie jen prázdným pojmem. Z tohoto důvodu se přikláníme k variantě, že se jedná o pouhé nedorozumění a proto jsme odeslali znovu žádost o vyhrazení ploch pro volební kampaň. Tentokrát očekáváme odpověď od starosty, který má dle zákona možnost plochy vyčlenit.

Opravdu věříme v nedorozumění, protože další možné varianty jsou následující a pro nás nepřijatelné.

  1. Všechny vývěsky, plakátovací plochy či obdobné plochy pro prezentaci kulturních akcí anebo pro informace o obci jsou pronajaty soukromé firmě. Přijde nám nelogické a finančně nezodpovědné vybudovat všechny zmíněné plochy, následně pronajmout a současně být nájemcem a jediným uživatelem zmíněných ploch.
  2. Vedení města nemá dostatečný přehled o svém majetku. Je to sice velice nepravděpodobné, ale raději jsme naši žádost rozšířili i podrobnější popis.
  3. Jednalo se o nepravdivé a účelové tvrzení. Varianta se nám zdá vysoce nepravděpodobná, je zde jen pro logické doplnění možných variant.

VOLTE KDU-ČSL! JSME PRO ROVNOU POLITICKOU SOUTĚŽ A PRO ZVEŘEJNĚNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN A PROGRAMŮ NA WEBU MĚSTA.