ZAŽÁDALI JSME O VYHRAZENÍ PLOCH PRO VOLEBNÍ KAMPAŇ

Po zkušenostech z minulých let preferujeme, aby předvolební letáky byly prezentovány na místech k tomu určených. Chceme se vyhnout polepům veřejných budov a veřejného majetku bez jasných pravidel. Očekáváme, že vyhrazené plochy pro volební kampaň a prostor na webových stránkách města budou odpovídat zasadě rovnosti kandidujících volebních stran dle zákona.

Proto jsme dne 6.9.2018 zaslali dopis starostovi města se žádostí o vyhrazení ploch pro předvolební kampaň v následujícím znění.

Žádost o vyhrazení ploch pro volební kampaň

Vážený pane starosto,

žádáme Vás dle § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. zákon o volbách do zastupitelstev obcí,

o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů.

Pro vylepení volebních plakátů navrhujeme použít obecní vývěsky v Lišově (např. plochy na zastávkách autobusů) a místních částech. Dále Vás žádáme o zveřejnění kandidátních listin a volebních programů jednotlivých politických stran a sdružení na webových stránkách města.

Možnost využívání plakátovacích ploch a prostoru na webových stránkách města musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran dle zákona.

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Ing. Ondřej Kubala

předseda MO KDU-ČSL Lišov

Originál dopisu ke stažení.