PRAVIDLA A TRANSPARENTNOST

Pravidla a transparentnost – slova která by měla patřit nejen do komunální politiky. V některých případech umí vedoucí představitelé naší obce nastavit pravidla pro výplatu odměn třeba ředitelce základní  a mateřské školy nebo jednateli Služeb Lišov a na jejich základě pak odměnu skutečně vyplácet. Dokáží nastavit pravidla a vyžadovat jejich dodržování ohledně žádostí pro dotace našim spolkům. Dokáží i soutěžit o zakázky, kdy obešlou poptávky více firmám a vybírají ty nejlevnější, splňující podmínky.

 

Nicméně když se jedná o ně samé, pravidla a transparentnost jsou rázem pryč. Finanční odměna pro starostu Jiřího Švece (SNK Lišovsko, STAN) ve výši 145 000 Kč, kterou koncem minulého roku prohlasovali koaliční zastupitelé, je tomu příkladem. Myslíte, že měl starosta dopředu definována pravidla za jakých mu bude odměna vyplacena? Kdepak! Odměna byla vyplacena bez návaznosti na jakákoliv pravidla. Bez předchozí diskuse. Návrh přímo při jednání zastupitelstva přednesl bývalý místostarosta Otakar Chlouba (ČSSD) a silou koaličních rukou SNK Lišovsko, ČSSD a ODS uspěl. Byli jsme proti. Ano, abyste získali odměnu či dotaci vy, musíte jimi definovaná pravidla dodržovat. Oni nemusí, stačí jim síla rukou letících vzhůru.

 

A jak si představuje současná koalice transparentnost? Zatímco v některých případech naši radní nechávají soutěžit o městské zakázky firmy či místní živnostníky, a vybírají pro město ty nejlevnější, splňující pravidla, tak jsou také případy, kdy se zadávají zakázky napřímo. Ale co je značně zarážející, zadávají si zakázky napřímo mezi sebou. Příkladem jsou zakázky zadané pro místostarostu města Pavla Dvořáka (SNK Lišovsko). Po komunálních volbách, a to v lednu 2023, přiděluje Rada města Lišov (pánové Švec, Dvořák, Chlouba, Strnad, Přibyl, Pártl a Kročák) napřímo a bez výběrového řízení zakázky na projekční práce (úpravy projektové dokumenatce, dále jen PD, Na Dolinách podle studie EKOEKO s. r. o., PD Chodník v ulici Tyršova podle studie EKOEKO s. r. o., PD Oprava komunikace Severní, včetně chodníku – 2. etapa, PD Oprava komunikace Severní včetně chodníku – doplnění 1. etapa) současnému místostarostovi Pavlu Dvořákovi celkem za 362 700 Kč.

 

Záležitostí se zabýval kontrolní výbor města Lišov a ten konstatoval, že tyto zakázky nebyly soutěženy a o jejich zhotoviteli rozhodla Rada města Lišov na základě výjimky v článku III., odstavci 2 organizační směrnice číslo 3/2022 o postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lišov. Ano, čtete správně. Napřímo a bez výběrového řízení! Takhle si současná koalice SNK Lišovsko, ČSSD a ODS představuje transparentnost. Kontrolní výbor konstatoval, že nebyl porušen zákon, nicméně já osobně považuji celou záležitost vůči obyvatelům města Lišov za vysoce nemorální.

Jan Kresan