OHLÉDNUTÍ ZA SCHVÁLENÝM ROZPOČTEM

Na zasedání Zastupitelstva města Lišov se dne 18. prosince 2023 řešil zejména rozpočet na rok 2024. Nejvíce diskutovaným tématem byl nákup lesů za 6,8 mil. korun. Starosta města Lišov Jiří Švec (SNK Lišovsko, STAN) to zhodnotil jako skvělou investici a příležitost rozšířit majetek. Vidí to jako ekonomickou výtěžnost (zdůrazněno jeho slovy Nevíte, co to znamená?). A to i přesto, že část lesů leží zcela mimo hranice obce, ve vzdálenosti cca 12 km od Lišova. Dobrý půlrok o ně nikdo v inzerci nejevil zájem. Zvláštní. Otázkou je, proč město nenakupuje lesy, které se nyní prodávají mnohem blíž, třeba v Kolném, Dobřejovicích a jinde. Rada města přesto doporučila koupit a bude-li příležitost, tak pozemky skupovat a scelovat i nadále.

Starosta tvrdí, že podaný opoziční návrh, tedy lesy nekupovat, je irelevantní a návrhy nejsou opodstatněné. S tím souhlasí radní Otakar Chlouba (ČSSD) i radní Michal Pártl (nestr. za ODS), a dodávají, že na dřevo je odbyt a do budoucna budou lesy generovat peníze. To je sice pravda, ale podle přiložených porostových map by obmýtí některých lesů mělo být až za 100 let. Stáří obrostu je tam 0–30 let, tudíž se může kácet teprve za 70–100 let. Pravda, poté začnou lesy generovat peníze. Pro město však zatím nulová návratnost. Zrovna tak je nehorázné proklamovat, že přístup k lesním pozemkům je zajištěn. Jak, když k některým lesům je přístup pouze přes soukromé pozemky? Cesty jsou tam ve velmi špatném stavu a podmáčené. Pustí soukromí vlastníci do svého lesa těžkou techniku, která jim ho zničí? Přítomní občané správně poznamenali, že větší smysl by mělo koupit lesy v mýtném věku. Ty vykácet, zpeněžit a pozemek si nechat. Anebo kupovat majetky pouze z přebytků hospodaření. Peníze z rozpočtu je efektivnější vložit do věcí, které budou sloužit občanům – do infrastruktury, ulic, chodníků nebo školy. A ještě trefně přisadili, že se za to může rovnou nakoupit zlato, které se také dlouhodobě zhodnocuje! Je otázkou, jestli bude skupovat a scelovat lesy město Lišov nebo starosta Jiří Švec, jehož lesy v některých případech navazují na budoucí městské lesy. Mimochodem, u jednoho z dotčených pozemků na Odměnách snížila investiční společnost již dvakrát cenu. Tak se to asi už vyplatí.

Bez problému schválený byl také nákup lesa od Služeb Lišov. Les v katastrálním území Velechvín koupila městská společnost Služby Lišov teprve v říjnu 2023. Při velké diskusi byla zmiňována logika tohoto nákupu, jelikož Služby Lišov také vlastní nemovitosti a jiné pozemky, tak proč si les nenechají ve svém vlastnictví. Starosta odpověděl, že město nechce mít majetky ve dvojím systému. Otázkou je, proč se tedy nesvolala mimořádná schůze zastupitelstva ohledně nákupu takového lesa. Ušetřily by se tím peníze spojené s náklady na převod. Zvlášť, jestliže byl nutný tak rychlý postup ohledně lukrativního lesního pozemku, jak tvrdí místostarosta Pavel Dvořák (SNK Lišovsko), který to obhajuje. Podle něj je to úplně běžný postup.

Starosta ironicky poděkoval zastupitelce Zdeňce Eliškové (Pro Lišovsko), že konečně vypracovala sumář investic chybějících na Lišovsku. Ta totiž poukázala na vysoké výdaje na obnovu rybníka Dačický v Levíně bez využití dotací, což je v nesouladu s péčí řádného hospodáře. Proto navrhovala, aby byly investice zaměřeny na výstavbu chodníků tam, kde jsou potřebné pro děti do školy. Starosta Jiří Švec však argumentoval tím, že rybník má ekonomickou výhodu jako hospodářsky využívaný pro chov ryb (= a to chodníky pro děti do školy prostě nemají). Ovšem při výměře 2,8 ha a vložené investici 20 mil. Kč je návratnost zhruba 1 000 let (ano, počet nul je v tomto případě správný). Těžkou hlavu si z toho všeho ale dělat rozhodně nemusíme. Návratnost investice v příštím miléniu je mimořádně lákavá. O to víc, když starosta Švec na schůzi všechny ubezpečil, že hospodaříme zodpovědně.

Pavla Marešová