ZÁPISKY ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIŠOV ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2023

Tentokrát byli na zastupitelstvu přítomni všichni koaliční zastupitelé. Oproti minulým jednáním, kdy jejich docházka byla bídná, je zřejmě zaujal program, který obsahoval například navýšení i jejich odměn. Dlouhodobě se snažíme, aby bylo město vůči občanům transparentní. Historicky město odmítalo živé vysílání z jednání zastupitelstva. Vzali jsme tedy iniciativu do vlastních rukou a začali jsme jednání vysílat živě sami. Mělo to velký a pozitivní ohlas mezi občany, a tak po odpadech pro občany zdarma „došla“ současná koalice SNKL, ČSSD, ODS i k tomu, že je vlastně živé vysílání ze zastupitelstva města přínosné. Od 6. zasedání tak můžeme sledovat živé vysílání i na městských kanálech. Zde bych rád poděkoval vedení města, že nám pomohlo realizovat další bod z našeho volebního programu. Odpady zdarma i živé vysílání schůzí zastupitelstva se nám zkrátka povedly!

V minulosti byl problém, když někdo ze zastupitelů chtěl doplnit program schůze zastupitelstva na poslední chvíli. Zvlášť starosta města to nesl nelibě a v minulosti argumentoval tím, že rada města nemohla daný bod dopředu projednat a zastupitelé neměli dostatečný čas na jeho prostudování. Nicméně bod, který přednesl radní Otakar Chlouba (ČSSD) starostu města potěšil. A o jaký bod šlo? Mimořádná odměna pro starostu města ve výši 145 000 Kč. Je to historický moment pro naše město. Je to poprvé, co zastupitelé města Lišov svému starostovi navrhli a schválili mimořádnou odměnu. Radní Otakar Chlouba (ČSSD) navrhl pro starostu města Jiřího Švece (SNK Lišovsko / STAN) mimořádnou odměnu ve výši 145 000 Kč. Shodou okolností to bylo po bodu jednání, v němž radní Chlouba obhajoval navýšení odměny pro radní, místostarostu a zastupitele na maximální možnou úroveň. Docela mě překvapilo, že se nyní starosta proti takovému náhlému výdaji z rozpočtu města neohradil. V minulosti, když chtěl některý ze zastupitelů navýšit podporu pro spolek o pár tisícikorun, byl první, kdo vyzýval zastupitele, aby si byli vědomi, že když chtějí někomu přidat, musí někomu ubrat a rozpočet není bezedný. Tentokrát se však v rozpočtu města peníze na mimořádnou odměnu starosty našly. Peníze se našly i na navýšení odměn na maximální možnou úroveň pro místostarostu, radní a zastupitele. Opozice návrhy na zvýšení či přiznání odměn nepodpořila. Projednávalo se i navýšení výdajů na rekonstrukci veřejného osvětlení. Rozpočet počítal s částkou 800 000 Kč, ale akce byla vysoutěžena za 1 268 000 Kč. K zastupitelům, kteří JEDINĚ mohou o takto velkém navýšení rozpočtu rozhodovat (pokud částka převyšuje 250 000 Kč) se materiály dostaly až po realizaci. Vedení města rozhodlo o něčem, k čemu nemá pravomoc! Jen malý dovětek: Škoda, že se nepodařilo na tuto akci získat dotaci.

V návaznosti na to šel další bod, kdy Rada města Lišov požadovala vyšší pravomoc a chtěla odsouhlasit, aby mohla rozhodovat o rozpočtových změnách až do výše 500 000 Kč. Doposud měla rada města pravomoc rozhodovat o změně v rozpočtu do výše 250 000 Kč a jakoukoliv vyšší částku muselo odsouhlasit zastupitelstvo. Opozice s daným návrhem nesouhlasila a navrhovala částku 350 000 Kč, která byla blíže k inflační křivce. Návrh opozice nezískal dostatečnou podporu mezi zastupiteli a koaliční zastupitelé odhlasovali částku 500 000 Kč. Nakonec jednání se zastupitelé usnesli, že nesouhlasí se „Záměrem vyhlášení vesnické památkové zóny Horní a Dolní Slověnice.“ Krom jednoho všichni zastupitelé dané usnesení podpořili.

Kresan Jan