MĚSTO OTEVŘENÉ OBČANŮM

Lišov se mění prakticky před očima a je nutné si uvědomit, že každá změna přináší plno pozitivního i negativního. Nové investiční projekty ve městě přináší občanům například více komfortu, pracovních příležitostí, další nákupní možnosti, dostupnější zdravotní péči, prostory k bydlení, ale na druhou stranu mohou tyto změny stávající obyvatele omezit. Jejich životní komfort mohou zasáhnout dočasné nebo i trvalé zátěže hluku, prachu či emisí a chystaným změnám se lidé musejí často nějak přizpůsobovat. Z toho důvodu by bylo vhodné včas poskytovat informace o projektech, které se právě na radnici připravují.

Budu proto prosazovat vznik portálu, na kterém by občané Lišova mohli zjišťovat, jaké projekty jsou chystané a jak by měly vypadat. Jde o možnost nahlédnout do projektové dokumentace, ale nejen to. My všichni bychom mohli dát najevo, jak se nám ten který projekt líbí, a mohli bychom ovlivnit, zda bude vůbec realizován či v jaké podobě. Je nešťastné, že ani samotní zastupitelé neznají dlouhodobé vize rady města. Informace se k nim dostávají až několik dní před hlasováním o projektech, které nejsou předem řádně diskutované ani mezi nimi, natož mezi občany. V případě, že budeme sdílet informace o projektech, vytvoříme dostatečný diskusní prostor pro vyjádření veřejnosti. Projekty mohou být buď upravovány s cílem nalezení širší shody, a tedy ku prospěchu všech, anebo alespoň projednávány v širším časovém pásmu tak, aby se občané mohli na vše vždy dostatečně připravit. Sdílení informací by mohlo přinášet prostor i pro takzvané participativní rozpočtování. Každý by pak mohl navrhovat jednotlivé investiční akce stejně, jako je to běžné například v Prachaticích, Dačicích nebo Turnově. Lidé navrhují investice, které by město mohlo financovat, a zároveň o těchto projektech hlasují. Projekty se realizují podle počtu hlasů, které získají od občanů, čímž se zvýší přímé zapojení obyvatel do rozhodovacích procesů. Jsem přesvědčen o tom, že právě takový prostředek k vizi otevřené radnice vůči občanům rozhodně náleží. Co myslíte?

Ing. Martin Filip
kandidát na starostu města Lišov