VOLBY UŽ ZA ROHEM

Čas ubíhá každému asi trochu jinak. Mám pocit, že před krátkým časem jsme děkovali svým občanům za výsledek v komunálních volbách, ale nyní prezident republiky vyhlásil nové. Skutečně, na podzim, v termínu 23. a 24. září 2022 půjdeme k volebním urnám a rozhodneme tím znovu o budoucnosti a směřování našich měst a obcí. Bylo by proto pošetilé již dnes
nepřemýšlet o podobě naší kandidátní listiny, nemít promyšleno to, co bychom ve městě a vesnicích chtěli vylepšit a co naopak zachovat. Přátelé, kamarádi, občané Lišova, má rodino, považuji za čest představit se vám jako kandidát na starostu města za KDU-ČSL a nezávislé. A kdo vlastně jsem? Pro ty, co mě tolik neznají, jsem rodilý, hrdý občan Lišova a mimo studia jsem v podstatě neustálou součástí města. Má studijní dráha započala tedy v Lišově, kde jsem se vyučil jako truhlář na místním středním odborném učilišti a absolvoval zde i maturitu. Patřím ještě ke generaci, která se za řemeslnou minulost nestydí, ba co víc, je na ni pyšná. Osobně si
myslím, že by se měly učební obory významněji podporovat a pomoci jim na výsluní. Řemeslo není sprosté slovo. Dále jsem studoval v Praze na České zemědělské univerzitě bakalářský obor Hospodářská správní služba lesnická a magisterský obor Lesnictví. Na Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích studuji doktorský studijní program Obecná produkce rostlinná, a současně zde působím jako akademický pracovník. Aktivně se věnuji nejen své práci, ale působím také jako přísedící Krajského soudu v Českých Budějovicích. Myslím, že je důležité dělat i něco nezištného pro společnost, a proto jsem se stal soudcem z lidu. V současné době působím rovněž jako krajský tajemník KDU-ČSL, což znamená, že se pohybuji mezi významnými politiky nejen v našem kraji, ale i na celostátní úrovni. Věřím,
že právě spolupráce s dalšími politiky může přinést mnoho pozitivního i našemu městu.

Co bych chtěl zachovat v Lišově?
Jsem si jistý že je nutné zachovat maximální podporu spolkové a kulturní činnosti. Spolky, jako například hasiči, jsou pro město zásadním přínosem. Neumím vyčíslit hodnoty, které právě hasiči za svoji existenci ochránili, kolika dětem se věnovali, kolik vyhráli soutěží, nebo jaké kulturní akce uspořádali, přesto všechny z těchto aktivit je důležité podpořit a udržet na vysoké úrovni. Město netvoří budovy, kde bydlíme, ani kulturní centra, kde se můžeme
scházet. Město vytváří aktivita lidí, kteří v něm žijí. Podpora kulturní
činnosti bude minimálně stejná, a pokud to bude jen trochu možné,
tak vyšší. Ačkoliv nejsem příznivcem velkoústých slibů, prohlašuji,
že nedopustím rušení akcí dětem, a to ani z piety vůči útokům na
Ukrajinu. Záležitost Ukrajiny mě trápí a věnoval jsem dost energie
i peněz abych pomohl, přesto jsem si jistý tím, že není úplně možné
omezovat tradice a kulturu, a to ani při současném stavu.

Co bych chtěl změnit v Lišově?
V prvé řadě bych chtěl změnit přístup města vůči občanům a projektům, které prosazuje. Není vhodné prosazovat významné změny v uspořádání města bez širší diskuse s vámi se všemi. S občany. Moje představa
spočívá ve vytvoření webového rozhraní, kde by město představovalo své vize projektů, které by chtělo v Lišově tvořit. Cílem je umožnit lidem, aby se k rozvoji a dění ve městě mohli vyjádřit s výrazným předstihem. Nechci, aby se stávalo, že zastupitelstvo hlasuje o projektech, které jim byly zpřístupněny po uhých deset dní před hlasováním. Širší diskuse a informační otevřenost města je pro mě zkrátka prioritou. Další problematikou, které bych se chtěl věnovat, je tříděný odpad. Jistě jste si všimli, že kontejnerová stání pro roztříděný odpad nejsou dostatečná . Jako prioritu považuji doplnění kontejnerových stání o nádoby právě na
tříděný odpad. Věřím, že by je mohl mít u domu anebo v soukromých prostorách každý z Lišova a místních částí, kdo by o ně stál. Další významnou změnou by mohlo být odpuštění poplatků za odpad domácnostem na Lišovsku. Město Lišov významně profituje ze skládky, kterou máme téměř za zády. Jeho roční příjem z této skládky čítá cca
22,5 miliónu korun. Do toho je nutné vzít v potaz exter nality, které skládka přináší našim obyvatelům. Celé těleso je zdrojem nejen hluku, zápachu, prachu, občas i kouře, ale především poletujících odpadků. Odpuštění poplatků za popelnice jsme už na schůzi zastupitelstv a navrhovali,
nic méně neúspěšně. Současné vedení města nevyjádřilo souhlasné stanovisko s tímto zámě rem. Věřím však, že není všem dnům konec. Obzvlášť v současné situaci, kdy se občanům zdražilo prakticky všechno, je pomoc právě našim lidem na místě. Vidíte sami, vizí je celá řada. Ale mít jen vize, to nestačí. Já je chci vylepšovat a naplňovat po vzájem né komunikaci. Chci je realizovat společně s Vámi!

Ing. Martin Filip