PROHLÁŠENÍ MO KDU-ČSL LIŠOV

S plným vědomím odsuzujeme kroky vedení Ruské federace a její agrese vůči Ukrajině, které se v budoucnu přímo i nepřímo dotknou každého z nás. Zdánlivě jsme jen hrstkou lidí v jedné z mnoha českých obcí, ale i přesto zůstáváme součástí silného celku. Nežijeme v izolovaném světě. Vždy jsme poukazovali na to, jak důležitá je ochrana demokracie a jak důležité jsou kroky v potírání jejího zpochybňování. Vidíme, kam vedou manipulace veřejného mínění, lži, dezinformace, odmítání opozice a přivlastňování mediálního prostoru. Považujeme za důležité na to neustále upozorňovat, protože je to více než aktuální. Zároveň s tím vyzdvihujeme vlastenecké a demokratické vzepětí ukrajinského lidu, ale i těch odvážných Rusů, kteří ve své zemi dokázali vyjádřit nesouhlas zločineckému režimu, vystavěnému na pozůstatcích komunistické ideologie. Věříme v demokracii. Věříme, že naše přesvědčení sdílíte s námi.