ŽE SE VEMETE, ŽE SE NEVEMETE …

Dobrá, dobrá. Laťka objektivity a obsahové kvality zábavně-osvětové revue Lišovský zpravodaj strmě stoupá. Zkusíme se sebou něco dělat, když pan Jiří Švec adresoval záškodníkům už tolik vzkazů. Sice to připomíná repliku z jedné komedie, ale nevadí. Vydali jsme kdysi prohlášení, že přecházíme do opozice. Tak jsme se dozvěděli, že žádná opozice není. Dotkli jsme se politických principů. Tak jsme se dozvěděli, že politika se v Lišově nedělá. Na to je to tu moc malé. Měli jsme mluvit méně, protože všechny jen zdržujeme. Měli jsme mluvit více, protože nic neděláme. Žádal po nás vrácení vysokoškolských diplomů a zastupiteských mandátů. Ptal se, proč hlasujeme tak či onak. Nereagoval na otázku, proč hlasuje tak či onak. Vyzval nás, abychom předkládali návrhy na schůzích. Obořil se na nás, že zdržujeme zbytečným předkládáním návrhů na schůzích. Upozornili jsme, že ve veřejném tisku lže. Dozvěděli jsme se, že ve svém tisku lžeme. Je ten pan Švec ale filuta, viďte? Takový filuta, až je náš. Pánové Kresan, Kubala, Plávek, Filip a Kiml už se nyní těší na další číslo lišovské revue. A co vy, těšíte se s nimi?

PhDr. Aleš František Plávek
zastupitel města Lišov za KDU-ČSL