SHRNUTÍ INFORMACÍ KE ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.3 (LOKALITA LAZNA) PO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 28. 6. 2021

Dne 21. 4. 2021 jsme vás na našich webových stránkách informovali o chystané změně územního plánu č. 3 (viz http://www.kdulisov.cz/2021/04/21/zmena-uzemniho-planu-mesta-lisova-c-3/), která se týkala lokality za ulicí Lazna. Protože jsme slíbili, že vás budeme i nadále informovat, a protože od té doby uběhlo pár týdnů plných změn, přinášíme aktualizaci ohledně této „kauzy“.

Krátce po březnovém zasedání zastupitelstva, kde několik občanů Lišova vzneslo své námitky proti tomuto záměru, díky čemuž byl bod územní změny č. 3 odložen na některé příští zasedání zastupitelstva, vznikla petice, kterou podepsalo 326 petitentů (následně vzalo 6 z nich své podpisy zpět, prý z důvodu špatného informování o obsahu této petice). Ať už díky petici, anebo včasné připravenosti města, byla jeho radou několik dní po odevzdání této petice na podatelnu Městského úřadu v Lišově svolána schůzka do kina Svět. Nejdříve s majiteli pozemků, kterých se změna bezprostředně týká, pak s vlastníky pozemků severně od tohoto území, tedy severně od Lišovského potoka, a nakonec s obyvateli ulice Lazna, přičemž z pozvánky byli vynecháni obyvatelé této ulice na straně areálu Kooproduktu. Na poslední jmenované schůzce starosta přítomné seznámil s návrhem, ke kterému se město po domluvě s předchozími dvěma skupinami majitelů pozemků domluvilo, a představil kroky, které budou následovat. Vesměs šlo o nějaké kompromisní řešení, nicméně stavba areálu stavební firmy byla stále ve hře, včetně stanovení podmínek, za jakých bude možná. Návrh prý Rada města dostala a mělo se o něm na příštím zasedání zastupitelstva jednat.

Na červnovém zasedání zastupitelstva města Lišova 28.6.2021 jsme se ale dověděli, že vše bude úplně jinak, protože navrhovatelé změnu územního plánu stahují zpět, a to nejen svůj původní březnový návrh, ale i nový návrh vzešlý z výše jmenovaných jednání. Jaká změna tedy oblast za ulicí Lazna, v okolí Lišovského potoka, čeká, je v tuto chvíli nejasné, nicméně podle nepodložených a neoficiálních zpráv by zde již neměla vyrůst stavební firma, ale smíšená městská zástavba. Proto i nadále zůstává osud této lokality otevřený, nicméně nás velmi těší (a máme radost, že jako KDU-ČSL jsme tomu mohli pomoci), že se daří pomocí diskuse, či stanoviska a názoru veřejnosti, utvářet další podobu našeho města, a nenechávat ji jen na jednotlivcích.