ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIŠOVA Č. 3

Na březnovém zasedání Zastupitelstva města Lišov dostali zastupitelé v jednom z bodů ke schválení změnu územního plánu č. 3. Podle hlavičky a programu samotného zastupitelstva, zveřejněného pro občany na úřední desce, nebylo možné poznat o co se jedná, resp. jaká část územního plánu a jaká lokalita města je onou změnou dotčena a jak. Teprve po detailnějším prozkoumání materiálů pro zastupitele vyšlo najevo, že jde o oblast mokřadů za ulicí Lazna směrem na Zvíkov.

O co tedy přesně jde? Návrh na změnu podal nový majitel pozemků v této lokalitě, provozující stavební firmu, momentálně sídlící v Hůrkách, ve spolupráci s místním developerem, aby sem mohl sídlo firmy přesunout. Tato lokalita je vedena v územním plánu jako „rezerva pro skladování a průmyslovou výrobu“, proto pro vybudování stačí tyto pozemky z rezervy vyjmout. Bohužel, když se naposledy schvaloval lišovský územní plán, a bylo možné jej připomínkovat, nikdo z obyvatel ulice Lazna a z majitelů pozemků v této lokalitě, si nešiml výše zmíněné kategorizace, která je z objektivních důvodů zcela nesmyslná: jedná se o mokřady, úředně potvrzené biotopy a biokoridory, zejména kvůli protékajícímu Lišovskému potoku. Nelze opomenout ani současné zatížení ulice Lazna hlukem a prachem kvůli zvýšenému provozu, což by druhá „průmyslová zóna“ v této oblasti dozajista ještě zhoršila.Tato ulice je jediným přístupovým místem, tudíž je zřejmé, že při kategorizaci této lokality v územním plánu se zapomnělo, že veškerá doprava by vlastně jezdila přes náměstí. To by bylo velmi nešťastné řešení. Uznejte, které město si vyčlení průmyslovou zónu s přístupovou cestou přes vlastní náměstí?

Zatím jde samozřejmě o jediný případ, ale může se lehce stát, že další budou následovat a mezi obchvatem Lišova a městem vyroste továrna vedle továrny. Nebylo by lepší přeměnit tuto lokalitu na obytnou zónu s rodinnými domky, která je od náměstí „co by kamenem dohodil“? Ano, bohužel, obchvat Lišova vede velmi blízko, ale i s tím by se dalo při urbanisticko-architektonické studii počítat např. výsadbou zeleně tlumící hluk či jinými opatřeními. Tím by byl zachován i biotopový ráz této oblasti.

Mag. Tomáš Kiml

člen výboru MO KDU-ČSL Lišov