TEXTY, KTERÉ BYLY V LIŠOVSKÉM ZPRAVODAJI PONĚKUD MENŠÍ

Přinášíme vám texty opozičních zastupitelů, které byly otištěny v Lišovském zpravodaji takřka nečitelným fontem. Je to jen další část toho, jak vypadaly, a nově vlastně i vypadají rovná pravidla pro všechny v rukou starosty Jiřího Švece (SNK Lišovsko), místostarosty Otakara Chlouby (ČSSD) a radních za SNK Lišovsko a KSČM.


Spoluobčanům, sousedům, přátelům…!

S koncem i začátkem roku přijímáme přání k lepším časům, povzbuzení, naději. Uplynulý rok byl v mnohém jiný než ty předchozí, zvládali jsme ho různě. Strach, sociální izolace, překvapení z neznámého stavu. Nebezpečná směs, která je tak snadno využitelná k dezinformacím, rozdělení společnosti a manipulaci lidí. Přesto jsme i tentokrát dostali od veřejných činitelů vzkazy formou vánočních a novoročních proslovů. Pominu-li ten z Lán, bylo potěšitelné, že předsedové obou parlamentních komor dokázali oslovit národ se slovy naděje, s výzvou k dialogu bez ohledu na myšlenkové směřování, s apelem na to, abychom se nenechali rozeštvat. Chyby dokonce uznal i šéf české exekutivy, zazněla omluva i víra v lepší časy. Sice nic zásadního, možná účelové, ale na přelomu dvou let aspoň několik dobrých slov od těch, od nichž bychom to možná nečekali.

Jen v Lišově se to zase nějak nepovedlo. Vlastně ani nemohlo. Po přečtení úvodního textu v rubrice Slovo starosty, posledního loňského čísla tohoto zpravodaje, nelze konstatovat nic jiného, než že se ta nebezpečná směs míchá v našem okolí více než je zdrávo. Autor v něm obviňuje druhé z nečistých úmyslů a poškozování zájmů města Lišov. Přitom je to pomlouvačná a lživá politika, která škodí všem, a to nejen na jihu Čech. Utvrzování občanů pouhou iluzí, že je všechno v pořádku. Standard, na který jsme si začali pomalu zvykat. Smutné. Jako člověk, který ctí pravdu a demokratické hodnoty, se s tím odmítám vyrovnat. Naházenou špínu lze sice umýt, ale všechno to, co pod ní vězí, se jen těžko napravuje.

Veřejně proto položím několik málo otázek. Proč autor prosincového úvodního slova opět překroutil fakta v případu dolnoslověnické fary? Proč tvrdí, že státní orgány daly městu za pravdu? Bylo to snad ministerstvo kultury, které naopak celou záležitost označilo za selhání města Lišov i obce s rozšířenou působností (to jsou asi ty státní orgány) a vybudování parkoviště za vysoce necitlivý urbanistický zásah, jsoucí v přímém rozporu s územním plánem? Jak nějaká nejmenovaná občasníková tiskovina, vydávaná div ne formou samizdatu, poškozuje město? Necháme si zpochybňovat skutečnosti, necháme napadat vyjádření nezávislého i odborného názoru? To všechno považuji za dezinformace, cílenou manipulaci a jednoznačné napadání svobody slova. Buďme ostražití. Když někdo lže, pak se přece nejedná o vlastní názor, jakkoliv to ve svém textu alibisticky tvrdí. Uvěříme-li, je to jen varovný důsledek strachu, izolace a překvapení z neznáma. Právo sdílet názor ano, právo vnucovat svá fakta nikoliv. Měli bychom se neustále ptát po pravdě, vážení spoluobčané, milí sousedé a přátelé. Ve svém vlastním zájmu. S předstihem. Dříve, než se před říjnovým svátkem demokracie rozvine na pomyslném bitevním poli jedině ten pravý jihočeský stan. Dříve než do něj přestane pronikat svobodný hlas. Nejen Lišovska!

PhDr. Aleš František Plávek, zastupitel města Lišov


V bezpečí tiskového zákona …?

Ano, v podobném duchu se chová vedení našeho města. Konkrétně radní. Je tomu více než rok, kdy právě oni porušili tiskový zákon, když opozičnímu zastupiteli Ing. Ondřeji Kubalovi (KDU-ČSL) zamezili otisknutí článku v Lišovském zpravodaji (LZ).

Nezveřejněný článek se týkal práce zastupitele, nikoliv činnosti politických stran a hnutí. Nehledě na to, že je zarážející, jak starosta města Lišov v několika následných číslech ročníku 2020 LZ svými příspěvky ukázal, co je to apolitičnost Lišovského zpravodaje.

Před necelým rokem opět porušili tiskový zákon a opět zamezili otištění článku v LZ dalším opozičním zastupitelům, Ing. Janu Kresanovi (nezávislý, zvolený za KDU-ČSL) a PhDr. Aleši Františku Plávkovi (nezávislý, zvolený za KDU-ČSL). Tenkrát za veřejné peníze využili služeb právníka JUDr. Martina Slobodníka, Ph.D. z Prachatic s cílem zamezit otištění článků v LZ. Články obou zastupitelů, tak skončili pouze v PDF souboru na stránkách města, který pojmenovali Lišovský zpravodaj. V tiskové verzi, která chodí do vašich schránek zdarma, byste tyto články hledali marně.

V posledním loňském čísle LZ jste konečně mohli najít článek i opozičního zastupitele. Ano, trvalo to více než rok, ale povedlo se pomyslně dotlačit vedení našeho města (můžeme se jen ptát proč ne redakci) k tomu, aby dodržovalo zákony naší republiky. Nepotřebovali jsme k tomu žádné právníky z daleka. Stačila síla argumentů a trpělivost.

A proč je to tak důležité? Pravda, chodník či lampa se díky tomu u vašeho domu neopraví. Na druhou stranu chodník i lampu dokáží opravit i ve městech, kde vládnou lidé dosazení do funkcí totalitními režimy. Pro zachování naší demokratické společnosti je nutné zachovat také názorovou rozmanitost ve společnosti. Ať už v hospodě či tiskovině placené z veřejných peněz, a podléhající zákonům naší země. Bohužel v našem městě jsou odlišné názory dlouhodobě potlačovány, což dokazuje cenzura LZ, cenzura materiálů pro zastupitele města, mazání či úprava dokumentů.

O to víc jsme byli překvapeni, když se radní našeho města rozhodli, na základě zákona, který oni samotní v minulosti několikrát porušili, dožadovat se za naše peníze práva na odpověď v deníku Dnes. Ano, neskutečné, sám kozel se tak stává zahradníkem.

Jako problémový vnímá rada města tento článek https://www.dedictvilisovska.cz/slovenice/tisk-a-media/fara-jde-k-zemi-ochranci-pamatek-ted-brani-mosty. Znovu proto povolala prachatického právníka dr. Slobodníka, který jim poskytl následující informace. „Článek je naplněn skandalizujícími nepravdivými skutkovými tvrzeními a nepodloženými hodnotícími soudy, které jsou způsobilé významně poškodit dobrou pověst města Lišov a prokazují fatální selhání novináře i samotného deníku, který je povinen plnit zákonné povinnosti vydavatele“. Dále se vedení města, krom tiskového zákona, odkazuje i na trestní zákon a zvažuje trestně právní kroky. Důvodem je možná pomluva, neb v článku došlo podle radních, a potažmo i právníka, ke zveřejnění nepravdivých údajů, ohrožujících vážnost poškozených u spoluobčanů či jinou újmu. Možná zde hraje svou roli i osobní zkušenost starosty města Lišov, Bc. Jiřího Švece, s jeho lhaním do médií. Zveřejnili jsme kvůli tomu i otevřený dopis, na který nám dosud nedorazila žádná odpověď.

Z opačného soudku. Není to tak dávno, co musel redaktor Českého rozhlasu přepracovat svůj článek na portálu irozhlas.cz. Lišovský starosta jej totiž nejprve uvedl v omyl předložením nepravdivých informací. Teprve po upozornění na tuto skutečnost došlo k nápravě znění příspěvku. Ani zde nebylo zapotřebí právníků a veřejných peněz, stačilo na tento nedostatek poukázat a redaktorovi zaslat nezkreslené zdrojové dokumenty. Není tohle jasný pokus o manipulaci veřejného mínění?

Kéž by si radní uvědomili, že není nic staršího než včerejší noviny. K tomu i to, že budova, o které se v článku píše, již nestojí, a projekt mostů zůstává v dikci kraje. A soustředili svou energii, čas a naše peníze na smysluplnější a prospěšnější věci. Opravdu radní chrání dobrou pověst našeho města, či pouze své ego?

Chceme žít v takovém městě, v němž se jeho představitelé chovají takovým způsobem? My rozhodně ne. Proto se veřejně angažujeme a snažíme se o nápravu. A velice si vážíme vaší kladné zpětné vazby, která nás žene dál. Děkujeme vám!

Ing. Jan Kresan
nezávislý zastupitel města zvolený za KDU-ČSL