PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří v dnešní době šijí roušky. Ať jsou to jednotlivci nebo skupiny nebo třeba i organizace a instituce. Třeba farníci, zaměstnanci městských a obecních úřadů a řada dalších. Zároveň děkujeme i všem ostatním, na které se v dnešní době zapomíná, kteří v nelehké době vykonávají svou „obyčejnou“ práci u pokladny, výrobní linky, v dispečinku, autobuse, či popelářském voze, a drží tak současný systém při životě. A v neposlední řadě děkujeme veškerému zdravotnickému personálu, lékařům, sestrám a ostatním, stojícím v první linii v boji s neviditelným virovým nepřítelem. Velké díky.

Buďme vnímaví k těmto projevům solidarity a dávejme si je do konfrontace s tím, co vidíme u některých politiků. I v této obtížné situaci se někteří z nich snaží využít atmosféru pandemie k politickému marketingu, vytváření dobrého PR a obhajobě svých zájmů ještě z dob, v nichž bylo slovo koronavirus pojmem takřka neznámým. Rozlišení projevů běžných občanů ve stavu nouze v porovnání s projevy politiků, od nejvrcholnějších až po ty komunální, je na každém z nás. A měli bychom s tím počítat už nyní, protože až se bude účtovat po skončení vlny pandemie, a ona také jednou – jako všechno – skončí, měli bychom být připraveni. Mít argumenty, fakta a vize. Protože v opačném případě by nám mohlo být ještě hůře než nyní.

Rádi bychom v této nelehké době nabídli pomoc, kdyby ještě někdo potřeboval roušky, či obstarat běžný nákup nebo léky z lékárny. Neváhejte se na nás obracet.

Kontakt pro pomoc: Ondřej Kubala 723 622 500

Přejme si, abychom to přežili po všech stránkách!