CENZUROVANÉ INFORMACE PRO OBČANY …?

Nesouhlasíme s cenzurou dokumentů města pro občany. Zaráží nás skutečnost, že dva dokumenty pod stejným názvem, mající stejné datum vyhotovení, jsou distribuovány ve dvou verzích. Jedna pro zastupitele a druhá, nekompletní pro občany.
Jako příklad uveďme výpis usnesení ze zápisu Zastupitelstva města Lišov. Každé zastupitelstvo je veřejné, z něj je pořízen mimo jiné i zmiňovaný dokument. Ten je následně zpřístupněn nejen zastupitelům, ale i občanům na webových stránkách města či úřední desce. Je s podivem, že tyto dokumenty nejsou shodné! Na posledním předvolením zastupitelstvu byl přitom vznesen dotaz proč tomu tak je. Odpověď byla následující: „Dokument pro veřejnost je upraven kvůli GDPR“. Nesouhlasíme s cenzurou informací pro občany ani s tímto tvrzením!

Ukažme si konkrétní příklad. Vybereme dokument, který byl vytvořen před dobou účinnosti GDPR, tzn. před 25. 5. 2018, abychom opravdu vyloučili možnou anonymizaci osobních údajů kvůli GDPR.

Výpis usnesení ze zápisu č. 18/2017 Zastupitelstva města Lišov z 11. 12. 2017

Modře jsme anonymizovali osobní údaje v takovém znění, v němž podle nás mají být předloženy veřejnosti. Nikoliv až po dalších úpravách. Červeně jsou zvýrazněny rozdíly mezi oběma verzemi.

Dokument přístupný pro občana uveřejněn na úřední desce či na webu města je ke stažení zde.
http://www.lisov.cz/dokumenty/1464-67-vypis–18-zm.pdf

Strana 1

Strana 2

Strana 3

Strana 4

Strana 5

Strana 6 – je pouze ve verzi pro zastupitele

Náhoda? Nemyslíme si, obdobně jsou upravovány i výpisy usnesení ze zápisu schůze Rady města Lišov.