Ing. Martin Filip

Je mi 39 let a s mou ženou vychováváme tři krásné děti. Vystudoval jsem Lesní inženýrství na České Zemědělské univerzitě v Praze (2014) a v současné době studuji na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v doktorském studijním oboru Obecná produkce rostlinná (Ph.D.). Zaměstnaný jsem na katedře Zemědělské, dopravní a manipulační techniky (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta) jako akademický pracovník. Mezi mé koníčky patří sportovní střelba, volejbal a šachy.

Nejsem lhostejný k věcem, které se okolo nás dějí a nechci zavírat oči před problémy, které máme a které bychom mohli mít. Jsem příznivcem zdravého a stabilního rozvoje města a odpovědného přístupu k budoucím generacím. Jsem rodilý občan Lišova, který je velice hrdý na město, ve kterém vyrůstal a žije.

Tvrdá práce našich předků mi umožnila prožít krásné a klidné dětství v úžasném prostředí. Rád bych přispěl svou energií a úsilím k tomu, aby Lišov zůstal i nadále bezpečnou oázou pro nás všechny, především pro naše děti.

Ke komunální politice mě přivádí obava o bezpečnost nás občanů města Lišova a obzvlášť našich dětí.
Mým cílem je také intenzivní podpora místních sdružení jako jsou: TJ Sokol, SSK Lišov, SDH Lišov a mnohých dalších.