ZÁPISKY Z 9. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIŠOV ZE DNE 26. ÚNORA 2024

Zastupitelé schválili návrh na vydání změny č. 9 územního plánu Lišov – protipovodňové opatření. Opatření se vztahuje na lokality Za Benzinovou pumpou a Na Dolinách.

Radní města předložili a doporučili ke schválení také změnu územního plánu č. 11 – standardizaci. Díky připomínkám opozičních zastupitelů, ale i občanů, byl předložený návrh odložen. Hlavním argumentem pro odložení tohoto bodu bylo zajištění, že by platnost již vypracovaných územních studií mohla být zpochybněna. V dalším bodě se projednával návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě Zátoka mistrů, Dvořiště. Zastupitelé daný návrh odsouhlasili. K veřejnému projednání by mělo dojít v létě letošního roku.

Prostudování materiálů a diskuse jsou při projednávání takových důležitých bodů, jakými jsou změny územního plánu, velice důležité. Právě diskusi se nakonec na zasedání schůze zastupitelstva města podařilo rozpoutat opozičním zastupitelům, alespoň v rámci možností. Díky ní si mohli všichni vyslechnout připomínky, které by jinak nezazněly. Změnu územního plánu č. 11 by v opačném případě koaliční většina v tichosti přehlasovala. Děkujeme všem, kteří se do veřejné diskuse zapojili s námi.

Kresan Jan