POZVÁNKA NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY