PROČ U NÁS DEVELOPEŘI NEPŘISPÍVAJÍ DO OBECNÍ POKLADNY?

OPĚTOVNÉ PORUŠENÍ TISKOVÉHO ZÁKONA | Dlouhodobě nesouhlasíme s tím, jak se do radničního periodika Lišovský zpravodaj, vydávaného podle tiskového zákona a placeného z peněz nás, občanů a daňových poplatníků, dostávají nepravdivé příspěvky starosty města a neotiskují se texty některých zastupitelů.

Otiskujeme článek zastupitele Ing. Jana Kresana, který rada města, v čele se starostou Bc. Jiřím Švecem (SNK Lišovsko – STAN), odmítla otisknout v Lišovském zpravodaji. Opět tak porušila tiskový zákon a opět ukázala, že naslouchání či zveřejňování cizích názorů dělá značný problém. Proč ani tak krátký článek nepustili do tisku? Bojí se jiného názoru? Potvrzujíse slova z předchozího článku o tom, jak demokracie v Lišově opět pláče?


Na nedávném zastupitelstvu města zastupitelé schválili změny územního plánu, které umožní výstavbu dvou obchodních center v Lišově. Investorům nevyhovoval platný územní plán, a tak požádali o jeho změnu, aby mohli svůj záměr realizovat. Koalice vedoucí město, SNK Lišovsko, ČSSD a KSČM, vyšla developerům vstříc a navrhla změny územního plánu schválit. Tímto rozhodnutím došlo ke změně na plochy umožňující stavby. Bohužel vedení města nezískalo žádný příspěvek, který by vyvážil související budoucí náklady města, jež vyplynou ze zvýšené zátěže v dotčených územích. Finanční příspěvek by pak mohlo město použít například na rozšíření školy, školky či na stavbu obecních bytů. Jsou města, která mají ve vedení lidi, kteří dokáží pro své občany takové příspěvky získat a zároveň stanovit i jednotná pravidla pro investory. Bohužel, Lišov se mezi taková neřadí. Pojďme to společně změnit. Přijďte nás na podzim podpořit k volbám.

Ing. Jan Kresan
zastupitel města Lišov