DVOUMĚSÍČNÍ ZAMYŠLENÍ S KONCEM ROKU

Význam toho, proč vlastně slavíme svátky,se poslední dobou stále častěji vytrácí. Jeden střídá druhý a se svou podstatou se mnohdy míjejí. Máme nějaký ten den volna, ale proč vlastně, to jde mimo nás. Stačí se podívat na poslední dva měsíce. Na listopad s připomínkou svobody a demokracie, tedy s pojmy, jež si tolikrát vykládáme každý po svém. Na prosinec, začínající adventem, který by měl být přesným opakem shonu a balastu, viděného všude kolem sebe. Navzdory tomu, že sama podstata očekávání vánočních svátků tkví v pravdě, lidské prostotě a otevřenosti. Av tajemství. Od svátků nyní mírně odbočím. V právě končícím roce jsem se zúčastnil jednání se zástupci komise pro vydávání radničního periodika. Tedy Lišovského zpravodaje. Zcela nestranně a otevřeně jsem navrhoval zřízení pravidelné rubriky pro všechny zastupitele a členy finančního i kontrolního výboru, proti níž členové redakce neměli zásadní námitky. Proč taky. Podobnou rubriku mají jinde, můžeme ji mít i u nás. Přispívali by do ní jak opoziční a koaliční zastupitelé, tak i členové obou výborů, a občan, potažmo volič, by si pak mohl vytvořit svůj náhled na dílčí problémy. Tedy, pokud si umíme připustit, že nějaké problémy máme. Zůstala by otevřená a přístupná napříč volebními obdobími, což považuji za velmi důležité. Jenomže ejhle, o popsaném návrhu nerozhoduje zastupitel ani jeho kolegové, dokonce ani komise samotná, nýbrž rada města, jíž byl postoupen. O výsledku neinformuje rada ani komise, nýbrž tajemník městského úřadu. Podstata tu zjevně netkví v otevřenosti, nýbrž v tajemství, avšak, na rozdíl od toho vánočního, v nežádoucím. Zkrátka a dobře, návrh byl zamítnut. Stejně jako se vytrácí obsah pojmu demokracie, vytrácí se i podstata fungování radničního periodika. Pravidla pro jeho vydávání, jakkoliv nedávno novelizovaná, přitom nelze považovat za transparentní. Jsou totiž mocensky navázána jen na úzký okruh lidí v městské radě. Pravda, může to být i výhodné. Pro někoho. Periodikum se podle takových pravidel stává politickým nástrojem, prohlubuje sociální deprivaci, a to není dobré. Současný stav širší diskuze a informovanosti občanů ze strany radnice je nedostatečný a neobjektivní, o čemž jsme se za poslední měsíce přesvědčili již několikrát. Svobodu i demokracii si vykládáme po svém, advent i Vánoce halíme do zbytečného balastu. Hlavnímu informačnímu zdroji města tolerujeme podbízivé, leckdy nicneříkající zprávy, které již tolikrát překročily hranici pravdy, lidské prostoty a otevřenosti. Jen proto, že se to hodilo ku prospěchu vybraných lidí či jedince, že měly ovlivnit veřejné mínění a usměrnit všechny v krocích po jediné správné cestě. Jen proto, že nezbylo místo pro konfrontaci názorů a výklad obou listopadových pojmů. Pouhé holedbání se hmotnými výdobytky a rozvojem bez dialogu a myšlenkového a demokratického základu však nepatří do svobodné společnosti. Spokojíme-li se s takovým stavem, přijmeme žebříček falešně nastavených hodnot a ohrozíme tím nejen sebe, ale i generace budoucí. Zažitím poselství dvou posledních měsíců v roce zkusme ukončit ten s letopočtem 2021. Abychom do toho následujícího mohli vkročit vnitřně obohacení. Jsem totiž přesvědčený o tom, že to v nejbližších časech budeme potřebovat více než kdy jindy. Přeji všem požehnané Vánoce i nový rok s díky za Vaši přízeň.

PhDr. Aleš František Plávek