ZVEDNOUT RUKU A NEPŘEMÝŠLET …?

V pondělí 14. prosince 2020 byl na schůzi Zastupitelstva města Lišov projednávaný jeden z jeho nejdůležitějších dokumentů, rozpočet na rok 2021. Mnoho lidí se mě ptalo „Proč jste rozpočet nakonec nepodpořili?“. Na tuto prostou otázku není jednoduchá odpověď, je totiž nutné dát do vzájemných souvislostí hned několik faktorů. Zdánlivě je rozpočet zpracovaný vyváženě, a není zapomínáno na investice ani spolky. Objem příjmů rozpočtu byl navrhován 102 753 730 Kč a výdaje ve výši 122 952 050 Kč, navíc splátky jistin tří úvěrů budou v roce 2021 celkem na 6 199 992 Kč. Z toho je zřejmé, že rozpočet byl navržen, a nakonec i schválen, jako schodkový. Chybějící částka 26 398 312 Kč bude uhrazena z rezerv města, ke konci roku 2021 by měl být přebytek hospodaření cca 7 milionů Kč. Je však moudré v době začínající hospodářské krize rozpustit rezervy a čekat co přijde dál?

Je třeba si uvědomit, že město má své závazky na dalších mnoho let dopředu a bude je muset splácet i v případě, že se sníží jeho příjmy. Ovšem ty na rok 2021 rovněž nejsou jisté. Jako každý rok, byly příjmové odhady připravovány podle predikcí ministerstva financí. Bohužel ani to neví, jak dlouho budou podnikatelé omezováni v rámci opatření zavedených proti šíření viru SARS-CoV-2, a co s nimi a jejich ekonomickou stabilitou udělají takto dlouhé restrikce. Lze předpokládat, že pokud se nebude dařit podnikatelům, tak se i městům a obcím významně sníží daňové příjmy. Při sestavování rozpočtu bych byl osobně výrazně opatrnější. Jako člen finančního výboru jsem upozorňoval na vysokou nespolehlivost predikcí ministerstva financí a doporučoval, aby rozpočet nebyl schválen jako schodkový. Dostalo se mi ujištění, že v případě poklesu na straně příjmů budou redukovány i výdajové složky, a tedy škrtány jednotlivé projekty. Pokud to jednoduše shrnu, v tuto chvíli není jasné, jak se bude vyvíjet příjmová stránka rozpočtu, jediné co jasné je, že město hodlá utratit své vlastní finanční rezervy.

Moje vize hospodaření je odlišná od současného vedení města. Podle prohlášení starosty Bc. Jiřího Švece nemá cenu šetřit a nechávat volné finanční prostředky. S tím nemohu souhlasit, naopak se domnívám, že při vůli realizovat financování velkých investičních projektů typu domova pro seniory (250 000 000 Kč), nového pavilonu školky (40 000 000 Kč), tělocvičny základní školy (70 300 000 Kč), je nezbytné odkládat část prostředků do fondů na jejich předfinancování. Rekonstrukce kulturního domu, která stála cca 70 000 000 Kč, a na kterou směřovala větší část úvěrovaných prostředků, přivedla město Lišov téměř k samotné hranici rozpočtové zodpovědnosti! Z toho jasně vyplývá, že město, které splácí 6 199 992 Kč ročně, navíc musí řiplácet své společnosti SLUŽBY LIŠOV, s. r. o. více než milión Kč k základnímu kapitálu (aby tato městská firma vůbec byla schopná splácet své závazky), nemůže investovat takto velké projekty. Je utopií předpokládat, že bez zdravých městských financí lze investovat 250 000 000 Kč do domova seniorů, a to i v případě, že by Lišov získal částečnou dotaci na její realizaci. K čemu tedy pořizovat za velké peníze projektovou dokumentaci, když to vlastně není bráno vážně?

Apeluji tímto na vedení města, aby bylo obezřetnější při správě městského majetku. U projektů jako je štípačka nebo rekonstrukce restaurací by bylo vhodné nechat zpracovat SWOT analýzy, průzkumy trhu, návratnosti investic. Investice do takových projektů by přece měly být návratné. Investici do štípačky a jejího příslušenství (budova, zpevněná plocha, štípačka) ve výši cca 20 000 000 Kč však jako návratnou nevidím. Pokud by investice návratnou byla, nebylo by naopak zapotřebí připlácet z rozpočtu města k základnímu kapitálu Službám Lišov 1,1 miliónu Kč. V případě realizace takové investice soukromým podnikatelem, by byl jeho konkurz téměř neodvratitelný. Některé projekty nemusejí být tak okázalé, aby měly na to, stát se skutečným přínosem pro rozpočet. Uznejte sami, opravdu byste podpořili rozpočet, který v době počínající krize vyčerpá většinu rezerv města?

Ing. Martin Filip – člen finančního výboru zastupitelstva města