ZADLUŽENÉ MĚSTO …?

Netěší nás, že se město za poslední dva roky značně zadlužilo. Přestože bychom očekávali, že na opravy ulic a kulturního domu si město půjčovat nebude, opak je pravdou. Podle našeho názoru by si mělo půjčovat na investice mající návratnost anebo na velké akce, které zásadně změní kvalitu života nás všech.

Město uzavřelo v uplynulých dvou letech úvěrové smlouvy na částku 47 milionů korun. Na svém posledním předvolebním jednání zastupitelé schválili zadlužení města o dalších 15 milionů korun. Za poslední 2 roky tedy bylo odsouhlaseno uzavření tří úvěrových smluv na celkovou částku 62 milionů korun. Letošní rok se očekává schodek městského rozpočtu 40 milionů korun. Zde si dovolíme zdůraznit fakt, že dluh je neustále navyšován i přes nemalý každoroční příjem ze skládky komunálního odpadu, který se pohybuje přes 20 milionů korun za rok. A k tomu připočítejme další příjem 4 milionů korun z hazardu!

Podle programu rozvoje města Lišov na období 2015–2020 je jednou ze zásadních priorit vybudování domova pro seniory.  Strategie financování domova pro seniory v Lišově přitom nepočítala se zadlužením města před samotnou realizací stavby. Nehledě na to, že jsme na samé hranici ukazatele rozpočtové odpovědnosti (59%, hranice je 60%), při jehož překročení hrozí omezení příjmů ze strany státu. Předpokládané investice do projektu se odhadují ve stovkách milionů korun. Primárně jsme pro realizaci převážně z dotačních programů, nicméně očekáváme nemalou finanční účast i ze strany města.

Naší prioritou je tedy zamezení narůstání dluhů a zároveň snižování jeho výše tak, aby byl natolik významný projekt jako výstavba domova pro seniory vůbec realizovatelný.

Přijde nám krajně nezodpovědné v situaci, v níž se naše město nyní nachází, aby se plánovaly a připravovaly k realizaci takové akce jako je budování městského pivovaru, pořádaní hudebního festivalu Rockfest a další. Je na čase se začít chovat opravdu finančně zodpovědně!

Slovy klasika.

To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou…

Zdroj: youtube.com

A nám už nikdo nepůjčí, dluhů máme po uši 😉

Jde to i jinak
Město Počet obyvatel Výše dluhu
Cheb 32 171 17 427 878 Kč
Ostrov 16 865 0 Kč
Rokycany 14 074 0 Kč
Kadaň 18 015 0 Kč
Humpolec 10 835 30 053 000 Kč
Kroměříž 28 897 17 067 000 Kč
Litoměřice 24 045 1 800 000 Kč
Boskovice 11 635 8 044 875 Kč
Uničov 11 396 0 Kč

Zdroj: https://volby.idnes.cz/kde-se-zije-nejlepe-srovnani-obci-pruzkum-f19-/volby.aspx?c=A180921_205342_volby_ane